Sænkning, Jupiter


Fyrskib VYL

Intro

Jupiter er blevet sænket 19. oktober 1902 ved Horns Rev

Medens J. laa opankret paa Fiskepladsen, blev Motoren gjort klar og sat i Gang til Fiskeribrug. Omtr. 10 Min. senere mærkedes et Stød, hvorefter Motoren standsede. Ved Eftersyn i Rummet viste det sig at der stod Vand i Højde med Dørken. Pumpen blev strax sat i Gang, de i Jollen værende Fiskere kaldtes om Bord, hvorefter Ankret lettedes, og Kursen sattes mod Land. Da Vandet imidlertid trods ihærdig Pumpning stadig steg i Rummet, vendtes ud efter for at erholde Hjælp fra en anden Kutter, men inden denne naaedes maatte J. forlades i synkefærdig Stand. Ankret sattes, hvorefter Besætningen Kl. 2 FM. gik i Jollen og blev ca. 2 Timer senere optagen i Vyl Fyrskib.

Vejr: S.lig. frisk, kuling, diset

Årsag: Anm. Aarsagen til Forliset maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at et Stykke Ballastjærn, Muligvis som Følge af Motorens Rystelse, kan være faldt ned I Svinghjulet, og af dette er slaaet gennem Kutterens Bund.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902


Jupiter var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Hjerting. Skibets fører var N. Christensen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med fisk og var på fiskeri.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1902Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.