Sædingegård

Intro

Sædinge nævnes i Kong Valdemars jordebog fra 1231 og i 1449 nævnes Sædinge hovedgård første gang. Fra 1698 til 1788 blev Sædingegaard drevet sammen med Søholt og 1859 til 1871 sammen med Gottesgabe. Den nuværende hovedbygning er opført i 1881.

Opkøb af i den inddæmmede Røbyfjord endte i højesteret I 1927 blev den nye pumpestation i Kramnitse sat i gang, således at vandstanden i Rødby Fjord kunne sænkes 2 meter under havets overflade, og hele fjorden dermed være tørlagt om sommeren – hvis ikke det regnede for meget, skulle det vise sig. I 1928 købte Sædingegård 163 ha af det udtørrede fjord og øgede dermed sit areal med 1/3. Imidlertid trak vandet for langsomt væk fra fjordens inderste dele, så godsejer Nymann anlagde sag mod pumpelagets bestyrelse, som var imod hel udtørring af fjorden. Han vandt sagen i Landsretten, hvorefter der blev pumpet ned til 2,7 meter, men da højesteret gav pumpelaget medhold, fortsatte problemerne frem til 1966, hvor en ny og kraftigere pumpestation tørlagde fjorden helt. Nymann ville gerne dyrke korn og sukkerroer i fjorden. Det var der ikke flertal for blandt lodsejerne før i slutningen af 1950’erne, hvor køer på græs blev afløst af mekaniseret vegetabilsk produktion.
/Henning Aggerholm

Litteratur Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 826ff C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. V, 1928 s 373ff Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 60ff. Svend Jørgensen: Lolland Falsters Herregårde I fortid og nutid. 1938 s 35ff Marius Hansen: Lnadvindingslaget Rødby Fjord 1927-77 s 91ff


Prioritet 1
Kulturmiljøet er på grund af velbevaret bebyggelsesstruktur vurderet til prioritet 1.
kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 60ff.