Sædinge Sø ved Rødby


Dæmningen var, hvor to bakkedrag er nærmest


Sædinge Sø med vejdæmning. Rødby Kirke i baggrunden

Intro

Indkørslen til Rødby starter allerede i Sædinge. Herfra er der en flot udsigt over en del af den tidligere Rødby Fjord.

Nedkørslen fra Sædinge starter med en vejdæmning tværs over den udtørrede Sædinge Sø.

Efterhånden som man nærmer sig vandløbet (Kirkenorsløbet), er der to store bakkedrag, der nærmer sig hinanden. Hvor de to bakkedrag er tættest på hinanden - lige øst for landevejen -, blev der i 1823 bygget en dæmning tværs over vandløbet. I dæmningen blev der indbygget en sluse. Formålet med bygningsværket var at udtørre Sædinge Sø og Ringsebølle Sø. Samtidig skulle dæmningen beskytte store landområder mod at blive oversvømmet af det salte fjordvand.

Det lykkedes. De to udtørrede søer danner den østlige grænse for Rødby Fjord.

Oplevelsen vil være total, såfremt man fra Rødby tager turen ad Gammel Maribovej til Sædinge. Før 1864 var denne vej byens eneste, offentlige adgangsvej til byens opland nord og vest for byen.

De første ca. 500 meter går det jævnt opad. Efter den første gård på venstre hånd (Billegård) er der fra bakketoppen fri udsigt ud over den udtørrede Sædinge Sø. Vejen bevæger sig herefter jævnt nedad og passerer broen over vandløbet. Fra broen og til Sædinge by er vejen anlagt på skrænten ned til søen.


Initiativtager til projektet var godsforvalter Bagger på Raahavegaard. Denne gård hørte under baroniet Sønderkarle. Han indkaldte lodsejere, der havde jord op til Sædinge Sø og Ringsebølle Sø, til møde i 1822.

De fleste af lodsejerne var fæstebønder under baroniet. De blev enige om at opføre en dæmning med sluse på det smalleste sted. Det var, hvor Sædinge Sø løb ud i Horsedybet. Baroniet ville levere egetræ til bygningen af slusen uden beregning. Opførelsesomkostningerne og den fremtidige vedligeholdelse skulle lodsejerne deles om.

Arbejdet blev fuldført 1823. Dæmningen blev desværre i efteråret 1823 gennembrudt ved slusen. Ødelæggelsen skyldtes dårligt håndværk. En ny dæmning blev opført i 1824. Maribo Amt støttede projektet med 151 rigsdaler.

Der var ingen kørevej over slusen, men den kunne passeres til fods. Gangbroen over slusen indgik i den offentlige gangsti fra Nebbelunde langs den nordre bred af Rødby Fjord over Horsedybet til landevejen Rødby-Maribo (Gammel Maribovej).

Sædinge Sø var tørlagt før 1845.

Litteratur: N. E. Hyldtoft: Bag diger og dæmninger i Rødby Fjord. Museum Lolland-Falster, 2009, side 29-33.