Sædding Kirke
Intro

Sædding Kirke er en meget velbevaret romansk landsbykirke fra middelalderen.

Sædding Kirke, kirke i landsbyen Sædding 9 km nordøst for Skjern, der med det romanske kor og skib af kampesten står stort set intakt; kun et våbenhus er føjet til. Efter Sædding, ca. 1325 sithyngh, afledning med -ing(e)til ord af uvis oprindelse.Den lutheranske fløjaltertavle er fra 1500-tallet. Flere mindetavler erindrer om Søren Kierkegaardsslægt, bl.a. hans far, der var fra sognet. Kirkens hjemmeside Se kort, foto m.m. på www.korttilkirken.dk