Sæby Kirke og Voldsted


Sæby Kirke ved Tissø. Sæby Kirke ved Tissø


Kalkmalerier. Kalkmalerier med majestætisk tronende og fyrsteligt påklædt Kristus-figur

Intro

Herregården Sæbygård og Sæby Kirke ligger ved Tissø i Vestsjælland. De kan gennem skriftlige kilder og bygningernes udformning følges tilbage til 1100-tallet. Dengang tilhørte stedet Esbern Snare. Han var medlem af den magtfulde Hvideslægt. Kirkens ældste dele er opført omkring år 1100...

Herregården Sæbygård og Sæby Kirke ligger ved Tissø i Vestsjælland. De kan gennem skriftlige kilder og bygningernes udformning følges tilbage til 1100-tallet. Dengang tilhørte stedet Esbern Snare. Han var medlem af den magtfulde Hvideslægt. Kirkens ældste dele er opført omkring år 1100. Den kunstige banke i den private park nord for kirkegården er muligvis rester af et voldsted fra samme tid. Stedet lå strategisk godt mellem Hvideslægtens religiøse centrum og gravkirke i Sorø og den befæstede havn i Kalundborg, som Esbern Snare grundlagde. ''Kriger skubbet i døden af konen '' Esbern Snare (1128-1204) er fremhævet for sit mod og krigerisk snilde i Saxos Danmarkshistorie kort efter 1208. Han tilhørte den tidlige middelalders magtelite. Som ung deltog han i blodige magtkampe, der gjorde fosterbroren til enekonge med navnet Valdemar den Store. Senere var Esbern Snare med til at erobre og kristne det nuværende Nordøsttyskland. Døden indhentede først den kampvante kriger hjemme, nemlig på Sæbygård. Det siges, at han faldt så uheldigt på en trappe, at han ”slog sin hals sønder”. Eftertiden har gættet på, at hans unge kone nummer tre fik ham ekspederet af vejen. Hun stak derefter af med kong Valdemar Sejr (1170-1241). Med ham fik hun sønnen Knud, som blev født på et tidspunkt mellem 1205 og 1211. Knud blev hertug af Blekinge.