Sæby


Sæby: Maribovej 174. Tidligere Sæby 4. Brødudsalg.


Maribovej set fra øst mod vest ind mod centrum. Sæby.

Intro

Sæby er en samling huse, men har tidligere været en stor bondeby, eller rettere to byer, Nørre-Sæby og Sønder-Sæby.

Sæby er ifølge Haugners bog fra 1924 "Lolland Sønder Herred" en samling huse, men har tidligere været en stor bondeby eller rettere to byer: Nørre-Sæby og Sønder-Sæby. Navnet betyder byen ved søen.
Sønder Sæby som har været den oprindelige lå i nærheden af fjorden. Sønder-Sæby står i matriklen for 1664 opført med 6 gårde og 12 huse. I matriklen for 1688 uden gårde men med 14 husmænd. Gårdene blev så i den mellemliggende periode nedrevet og jordene underlagt Sæbyholm.

Friherre Otto Helmuth V. Winterfeld har "æren" for at have "slagtet" de to byer, da han nedlagde de to byer.

Omkring 1924 består Sæby af 4 husmandsbrug og 15 huse der dels ligger ved den nuværende landevej dels ved den i 1819 nedlagte landevej lidt længere mod nord, hvor der skulle findes rester af vejen mellem husrækkerne.

Omkring 1969-70 indlemmes Sæby i Nakskov Kommune.

Sæby er idag en del af Maribovej, med huse på begge sider af vejen.