SØNDER VIUM VANDMØLLE
Intro

Hvornår vandmøllen er bygget, vides ikke præcist, men den nævnes første gang i 1638. Møllen hørte til herregården Viumgård.

I 1600-tallet havde møllen god søgning. Møllegæsterne kom fra Sdr. Vium, Lyhne, Sdr. og Nr. Bork sogne. Den kunne næsten altid male, kun i stærk tørke og frostvejr var der mangel på vand til at drive møllehjulet. I 1800-tallet kom der konkurrence fra vindmøllerne i Nr. og Sdr. Bork. I 1814 blev der indrettet et bageri ved møllen. Det fungerede kun 5 år. Senere gik møllen over til kun at være en husmølle med turbine. Den fungerede til 1960. Stuehus og længer er bevaret. Opstemningsretten er bortsolgt, og mølle-dammen er tilgroet. Flere steder i nærheden af møllen kan man se gamle møllesten. Sdr. Vium Mølle er privat beboelse, uden offentlig adgang.

Wann diese Wassermühle gebaut wurde, ist ungewiss. Erstmalig wurde sie 1638 erwähnt. Die Mühle gehörte zum Herrensitz Viumgård. Im Jahre 1600 hatte die Mühle starken Zuspruch. Die Mühlengäste kamen zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert aus den Pfarrbezirken Vium, Lyne, Sdr. und Nr. Bork. Die Mühle konnte fast immer mahlen, nur bei starker Dürre und Frostwetter fehlte das Wasser, um das Mühlrad zu treiben. Im 19. Jahrhundert hat diese Mühle von den Windmühlen in Nr. und Sdr. Bork Konkurrenz bekommen. 1814 wurde eine Bäckerei bei der Mühle errichtet. Diese Bäckerei wurde nach nur 5 Jahren wieder geschlossen. Später war die Mühle nur noch eine mit einer Turbine versehene Hausmühle, welche noch bis 1960 von den Eigentümern privat genutzt wurde. Kein zutritt.

We do not know exactly when the mill was built, but it is mentioned for the first time in 1638. The mill belonged to Viumgaard. In the 16th century the mill had a wide connection. It was almost always capable of grinding, exept in drought and frost. In the 18th century the mill got competition from the wind mills in Nr. and Sdr. Bork. In 1814 there was a bakery by the mill. Later the mill became a small windmill with turbine, it was in function until 1960. Sdr.Vium mill is a private resident. Not open to the public.

''Publiceret''