SØMÆRKER - HAURVIG BÅKE


Sømærke - Houvig båke

Intro

Af Gurli Jensen, Hvide Sande Når man kører langs jyllands vestkyst, støder man nogle steder på høje trækonstruktioner placeret på en høj klit ud mod havet, disse er sømærker også kaldet båker.

Sømærker - eller båker, som de bliver kaldt - og er høje, trebenede trækonstruktioner, som det også kan ses lige her ved Haurvig Båke. Disse sømærker blev opsat i 1884-85, og der blev da opsat ialt 23 langs den jyske vestkyst. Det var det daværende Kyst- og Klitvæsen, som rejste båkerne for at forbedre sikkerheden for sejladsen på Vesterhavet. Det skete bl.a. med baggrund i, at skibstrafikken på havet blev forøget, og at der desværre fandt en del strandinger sted på den farlige jyske vestkyst. Båkerne blev indtegnet på søkort og er ikke ens, for man skulle netop ud fra båkens udformning kunne fastslå, hvor man befandt sig. I dag er Haurvig Båke fredet og skibstrafikken benytter sig af elektronisk navigationsudstyr.