Ryvangskvarteret

Intro

Ryvangskvarteret blev anlagt ved indgangen til det 20. århundrede, hvor København gennemgik en grundlæggende byfornyelse, med anlæggelse af veje og kloakering såvel som udbygning af skole- og hospitalsvæsen...

Ryvangskvarteret blev anlagt ved indgangen til det 20. århundrede, hvor København gennemgik en grundlæggende byfornyelse, med anlæggelse af veje og kloakering såvel som udbygning af skole- og hospitalsvæsen. Mange af de store villahuse i kvarteret blev opført i engelskstil, og i tidens løb har mange prominente personer haft adresse her. Kong Christian 10’s bror, Prins Harald og den tyskfødte prinsesse Helena, har blandt andet boet på Svanemøllevej 25. Under besættelsen plejede prinsesse Helena omgang med nazistiske skikkelser som Christian von Schalburg samt besættelsesmagtens civile øverstbefalende, Dr. Werner Best, der aflagde parret personligt besøg i 1943. Danmarks Nationalsocialistiske Parti (DNSAP) besad også en stor ejendom på Sølundsvej 8, som husede deres ungdomsorganisation ”Landsarbejdstjenesten”. I 1944 blev ejendommen saboteret. Der boede desuden flere jødiske familier i kvarteret. De måtte alle forlade hus og hjem op til nazisternes anholdelsesaktion i begyndelsen af oktober 1943 og flygte til Sverige.

''Statens Utlänningskommissions Kaslibyrås arkiv, Riksarkivet'' – Nordiska medborgere i alfabetisk ordning: F 1 ABA, ”Rothenborg” (via [https://safe-haven.dk/ safe-haven.dk]) ''Statens Utlänningskommissions Kaslibyrås arkiv, Riksarkivet'' – Nordiska medborgere i alfabetisk ordning: F 1 ABA, ”Goldschmidt” (via [https://safe-haven.dk/ safe-haven.dk]) ''Historisk Samling for Besættelsestiden 1940-1945'' - Dr. Werner Best kalendernotater 1943-1944, bd. 1, 18. februar 1943, 21. marts 1943, 4. april 1943, (1990)

Michael Müller: "Kongehuset under besættelsen”, Michael Müller (2020) Mikkel Kirkebæk: ”Schalburg, en patriotisk landsforræder” (2008) Ryvangskvarteret – ”Et villakvarter i København, Ryvang Kvarterets Grundejerforening” (1997) Sofie Lene Bak: ”Jødeaktionen oktober 1943 – Forestillinger i offentlighed og forskning” (2001) Simon Kratholm Ankjærgaard: ”Oktober 1943 - De danske jøders flugt og fangenskab” (2022)