Rytterstatuen af C. J. Bonnesen


Nytorv og Østerågade med rytterstatue og bil. Mellem 1910-1926


Østerågade: Landmandsbanken og Rytterstatuen.

Intro

Statuen, der er udført af C.J. Bonnesen, kom til Aalborg den 24. september 1910 og blev opstillet på en sokkel på Nytorv. Det var et stort arbejde at få den på plads, idet den 12 fod høje skulptur vejer 1900 kg.

''Kong Christian den Tiende'' Ved Aalborgs 600 års købstadsjubilæum i 1942 indsamlede en borgerkomite et beløb, der skulle anvendes til et minde for kong Christian den Tiende. Det var dengang tanken, at der skulle rejses en rytterstatue, men tiderne ændrede sig, og pengene blev i stedet anvendt til Aalborg Handelshøjskole. En af årsagerne til, at man ikke fik en rytterstatue, var, at byen i forvejen har en statue af kong Christian den Niende til hest på Banegårdspladsen. ''Afsløringen af rytterstatuen'' Afsløringen foregik den 27. september og var en af de store festdage i Aalborgs historie. Kongeparret, Frederik den Ottende og dronning Louise, kronprinsparret, den senere Christian den Tiende og hans gemalinde, Alexandrine, samt prinsesse Dagmar kom sejlende med "Dannebrog" til Aalborg, hvor de blev budt velkommen af stiftamtmand Brun og borgmester Bornemann. Ved afsløringen havde der samlet sig tusinder af mennesker på Nytorv. Grosserer H. Klingenberg bød velkommen og udtalte, at der efter kongens død havde været en varm stemning for at hædre ham i Aalborg. Kort efter kongens død i 1906 var en komite af borgere trådt sammen på rådhuset for at starte indsamlingen, der hurtigt havde givet resultat. Klingenberg fjernede derefter det dække, der var lagt over rytter og hest, og borgmester Bornemann lovede på byens vegne, at der ville blive værnet om statuen. Kongen sagde i sin takketale bl.a.: "Jeg takker på mine søskendes og egne vegne dem, som først fostrede tanken om at rejse dette mindesmærke, og alle dem fra by og land, som ved bidrag gjorde det muligt at fuldføre planen, og jeg takker billedhuggeren, denne søn af Aalborg by, som har evnet at gengive min højtelskede faders ædle træk og ranke skikkelse." ''Placeringen'' Rytterstatuen stod på Nytorv indtil 19. november 1926, da man manglede plads til busserne.Den blev flyttet til Banegårdspladsen, der kom til at hedde John F. Kennedys Plads. Her stod den omgærdet af træer og blomster, indtil den endnu engang blev flyttet. Dog ikke så langt. Af trafikale hensyn blev pladsen omlagt i 1995, og statuen blev placeret i krydset Boulevarden-Steen Blichers gade med front mod Boulevarden. Den nederste del af soklen blev ved den lejlighed fjernet. ''Se flere billeder af rytterstatuen af Kong Christian den niende her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8rytterstatue2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8rytterstatue2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]