Rytterskolen i Snestrup


Rytterskolen fra 1723. Bygningen fungerede som skole indtil 1869. Lykkegaard ses til venstre.

Intro

I 1723 blev der bygget en rytterskole i Snestrup. Bygningen fungerede som skole indtil 1869, hvor der blev bygget en skole ved kirken. Bygningen blev revet ned i 1963.

Skolen var en af de 20 rytterskoler, der blev bygget på Fyn. Den blev sandsynligvis taget i brug i 1723. Den lå nord for Rugårdsvej, hvor Solgårdsvej i dag munder ud i Tarupvej. Der var kun skole i den ene halvdel af bygningen. Læreren boede i den anden halvdel. Oven over døren var der indmuret en tavle, på hvilken der stod, at kongen havde sørget for opførelsen af skolen. Tavlen fulgte senere med til Kirkeskolen, der blev taget i brug i 1869. I skolestuen kunne der være op til 44 børn. Alle børn fra 7 til 14 år blev undervist sammen, man blev altså ikke delt op i klasser. Lokalerne var mindre end de 48 m2, lokalerne er på såvel Paarup som Tarup Skole. Luften i klassen har ikke været sjov en vinterdag, hvor børnene var gået gennem sneen til skole. De havde deres våde overtøj med ind i klassen, som kun kunne opvarmes af en kakkelovn. Stalden var lige inde ved siden af, og væggen var ikke tæt. Der er ingen tvivl om, at der har været en skrækkelig lugt i klassen. I en indberetning fra 1856 får man indtryk af atmosfæren i klassen: mellem 40 og 50 elever i skolestuen, der ikke havde trækrude eller ventil til udluftning. Uden for lokalet var der tre latriner og en stald med tre køer. En del af lærerens løn kom fra landbruget, idet der til skolen hørte 6 tønder land. Ryttergodset blev solgt i 1760’erne, men der var fortsat skole i bygningen, og for eleverne var der sikkert ikke nogen forskel at mærke. Flere oplysninger kan fås på Paarup Lokalhistoriske Arkiv: www.paaruparkiv.dk Litteratur: Paarup Skoles jubilæumsskrift. 1988 Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970. 1999.