Rytterskolen i Snesere 1724-1857


Rytterskolen i Snesere samt gadekær og pumpehus

Intro

Rytterskolerne blev oprettet på forordning af Frederik den IV i årene fra 1722-1727. Skolerne er alle bygget efter samme tegning med skolestue og stald i den ene ende og lærerbolig i den anden. Rytterskolen blev nedlagt i 1857.

Efter nedlæggelsen blev rytterskolen anvendt til fattighus/alderdomshjem. I 1996 blev skolen fredet. En ombygning er startet, men er i 2017 endnu ikke gjort færdig. Adresse: Bårsevej 4, 4733 Tappernøje.

''Publiceret''