Rytterskolen i Skanderup


Intro

Rytterskolen hørte under Koldinghus rytterdistrikt.

Rytterskolen i Skanderup blev opført i året 1725 på den nuværende adresse Svinget 7. Bygningen var dog efterhånden ´så ringe på tømmeret´, at man i 1816 overvejede en flytning og en grundig restaurering, men på grund af bygningens ringe beskaffenhed, var det imidlertid reelt ikke muligt at flytte den skrøbelige bygning. Et enkelt år skulle der i rytterskolen være indskrevet 106 elever: 44 fra Skanderup, 20 fra Lunderskov, 22 fra Hjarup 9 fra Gelballe 7 fra Nagbøl, og 4 fra Drabæks og Rolles mølle. Da rytterskolen var nedlagt i 1842 blev den gamle skolebygning endelig restaureret og udvidet. I dag er skolen i privat eje og anvendes til beboelse. Hvornår rytterskoletavlen blev fjernet fra skolen vides ikke med sikkerhed, men tavlen blev ´opdaget´ da den nye Skanderup skole blev taget i brug i 1908. Rytterskoletavlen havde nemlig været brugt som trædesten i køkkenet på den gamle præstegård i Nagbøl. Her havde den ligget med bagsiden opad i mange, mange år og i den periode været `betrådt` så mange gange, at stenen var slidt ned til halv tykkelse. Kronedelen var brækket af og blev aldrig fundet. Kronedelen blev dog fremstillet i en ny udførelse og blev anbragt i toppen af tavlen. Tavlen er nu anbragt på Forbundsskolen i Skanderup.

''Publiceret''