Rytterskolen i Haldagermagle


Skolen i Haldagermnagle, opført 1882.


Rytterskoletavle, nu i Højskolen i Krummerup

Intro

I 1721 lod Frederik den 4. indrette i alt 240 skoler i landets 12 rytterdistrikter. I Antvorskov Rytterdistrikt oprettedes 20 skoler. I distriktets sydligste del opførtes en skole i Haldagermagle.

Der blev opført en skole for hver 280 tdr. htk. Det medførte, at nogle børn fik ganske langt i skole. Skoledistriktet omfattede fra begyndelsen udover Haldagermagle også Esholte, Ting-Jellinge, og Lynge Eskildstrup. Efter 1771 bestod skoledistriktet af Haldagermagle, Catrineholm og Lystagertorp.


En beskrivelse af en rytterskole lyder således: En grundmuret bygning på 9 fag med tegltag. En forstue med indgang til skolestuen. Herfra indgang til dagligstuen, hvorfra der var indgang til soveværelse og køkken. I køkkenet var der døre til spisekammeret og ud til det fri. Fra gården var der adgang til stalden, som lå i den ende af bygningen, hvor skolestuen var. Huset havde én skorsten og 8 vinduer med hver 48 blyindfattede ruder. Der var murstensgulve i lejlighed og skolestue og kampestensgulv i stalden. Fra den åbne skorsten med bageovn og ildsted, kunne fyres i en lerkakkelovn, der opvarmede både skolestue og dagligstue. Skolebordene bestod af pæle nedrammet i gulvet med brædder lagt ovenpå som bordplade.
Over indgangsdøren blev opsat en tavle med følgende indskrift: Halvtredsindstyve Aar, Gud, har du mig opholdet, at Sygdom, Krig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi yder jeg min Tak og breder ud dit Navn og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn. Gud, lad i dette Værk din Naades Fylde kende, lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende, lad altid på min Stol én findes af min Æt som mener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER ret.
Skolehuset i Haldagermagle blev opført i 1723. Den stod indtil 1882, hvor en ny skole blev opført på samme grund. I 1950’erne blev opført en centralskole, som bestod indtil 1967. Rytterskoletavlen er fulgt med til centralskolen, der i dag fungerer som højskole for unge udviklingshæmmede.