Rytterskolen


Postkort med elever foran Rytterskolen en vinterdag. Bagerst ses lærer Brunse


Elever foran Rytterskolen. Fru lærer Rasmussen i venstre side og lærer Rasmussen i højre.


Postkort fra Korup. Motivet er en gruppe elever foran Rytterskole


Lærer Rasmussen med klassen i Rytterskolen


Sandstenstavlen er forsynet med Fredrik d. 4. våbenskjold og dateret 1721.

Intro

Rytterskolen var hovedskolen i næsten 200 år i Korup.

Frederik d. 4. beslutning om at opføre 240 kongelige skoler eller rytterskoler som de også blev kaldt, blev stadfæstet d. 28. marts 1721, og året efter gik byggeriet i gang efter ganske bestemte retningslinier fastlagt af Frederik d. 4. rådgivere.
Rytterskolerne blev oprettet i distrikterne der leverede mandskab og heste til rytteriet og der var skolepligt fra det femte år til konfirmationen.
Ved udliciteringen på Fyn fik arkitekt J. Cornelius Krieger arbejdet og efter hans konditioner blev der opført ialt 20 skoler på Fyn.
Rytterkolen var de efterfølgende mange år hovedskole for undervisningen i Korup, først i 1892 blev den private Pogeskole i præstegården etableret, men ret hurtigt afløst af den offentlige forskole i 1901.
Rytterskolen blev i 1955 nedlagt og eleverne og den indmurede indskrift over døren, flyttede til den nybyggede skole på Præstevej.