Ryslinge Højskole


Christen Kolds første højskolebygning på Ryslinge Mark. Højskole 1851-53.


Anne Marie Carl-Nielsen: Portræt af Alfred Povlsen, OFF/Ryslinge


Ryslinge Højskole


Sølvpil, 1870-1920. Sølvpilen blev båret som hårpynt af kvinder, der ville signalere, at de tilhørte den grundtvigske bevægelse og havde været på højskole. Sølvpilen findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Jens Gregers Aagaard.

Intro

Ryslinge højskole var den første fynske højskole. Den åbnede i 1851. Mindesmærket for den tidligere forstander for Ryslinge Højskole, Alfred Povlsen(1852-1934), rejst af elever og venner, blev i 1934 opstillet i højskolens gård.

Den første højskole på Fyn åbnede i Ryslinge i 1851. Skolen optog fra 1866 også unge kvinder.
Skolens ideologiske grundlag var det var baseret på Grundtvigs og Kolds tanker. Mange unge fik deres holdninger og livopfattelse præget for resten af livet gennem deres højskoleophold.

Mange unge kvinder signalerede i deres klædedragt og påklædning at de havde været på højskole. Sølvpilen i håret (se billedet på introfanebladet) var et stærkt symbol på at man tilhørte højskoleideologien.

Christen Kold
Fynbo og skolelærer Christen Kold (1816-1870) var pioner for en helt ny form for skole. I 1851 grundlagde han Ryslinge Højskole, og i 1852 startede han Danmarks første friskole i Dalby nord for Kerteminde. Ideologien bag friskolen var, at al indlæring skulle bæres af lyst, og sang, fortælling og ”det levende ord” erstattede udenadslæren. Efter endt skolegang i friskolen var det naturligt senere at tage på højskole.

Læs mere om Christen Kold på denstoredanske.dk

Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', som kan ses på Møntergården i Odense.


Anne Marie Carl-Nielsen udførte i 1934 medaljonportrættet af den tidligere forstander for Ryslinge Højskole, Alfred Povlsen. Portrættet blev til umiddelbart efter Alfred Povlsens død på foranledning af Elevforeningen ved Ryslinge Højskole, ved elevforeningsformand Erik Eriksen. Bronzemedaljonen er indsat i en stele af granit, præget med indskriften: ”Alfred Povlsen. Rejst af Elever og Venner”. Mindestøtten blev afsløret på højskolens første efterårsmødedag, den 13. september 1934, og i afsløringstalen takkede man for ”(…) den Nidkærhed og personlige Varme med hvilken Billedhuggerinden Fru Anne Marie Carl-Nielsen tog fat på den kunstneriske Løsning af Sagen”. Kunstneren var selv til stede og kunne personligt tage imod taknemmeligheden.

Anne Marie Carl-Nielsen er kendt for helst at ville have sin model i nærheden under hele udformningen af det skulpturelle værk. Når hun modellerede en af sine små kalve, var det således ikke efter hukommelsen men allerhelst siddende ved siden af kalven i marken eller i stalden for på den måde også at få atmosfæren og øjeblikket med i værket. At skabe et portræt af en afdød og alene ud fra fotografier var altså ikke optimale vilkår for Anne Marie Carl-Nielsen. Måske derfor hed det videre om portrættet, at dets (…) umiddelbare Lighed ikke er helt overbevisende, men jo mere vi fordyber os i det, tror jeg, vi vil finde, at det er lykkedes Kunstneren at give Udtryk netop for noget af Aanden i Alfred Povlsens Gerning”

Alfred Povlsen (1852-1934) var leder af Ryslinge Højskole i årene 1884-1927.