Ryslinge


Ryslinge Brugs


Christen Kolds første højskolebygning på Ryslinge Mark. Højskole 1851-53.


Ryslinge Højskole


Ryslinge Præstegård. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Parti fra Ryslinge. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Parti fra Ryslinge ved gadekæret. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Parti fra Ryslinge. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Parti fra Ryslinge ved Friskolen. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Luftfotografi af Ryslinge By. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Ryslinge Kirke. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune

Intro

Ryslinge nævnes første gang 1402 i formen Roslinge. Navnet er afledt af et navneordet rothsl, der betyder rydning.