Rysensteen


Rysensteens hovedbygning blev opført I 1638-1639, da det var et kongeligt slot og centrum for et af landets hovedlen. Dengang var den i fire længer, og i dag er kun vestfløjen og en ydermur fra sydfløjen bevaret fra den oprindelige bygning.

Intro

Herregården Rysensteen hed oprindeligt Bøvling og var i middelalderen underlagt Ribe bispestol. Kronen overtog bygninger og besiddelser efter reformationen i 1536. Henrik Ruse blev ejer i 1664 som betaling for at have moderniseret Københavns befæstning, og i 1671 oprettede han baroniet Rysensteen.

''Historien om Rysensteen'' Rysensteen hed oprindeligt Bøvling og var i middelalderen lagt under Ribe bispestol. Kronen overtog besiddelserne, da bispedømmerne blev nedlagt efter reformationen i 1536, og gården Bøvling blev til Bøvling Slot. Bøvling len var et af landets hovedlen med Bøvling Slot som vigtigt administrationscentrum. I 1664 blev Henrik Ruse ejer. Han var hollandsk født og var som fæstningsbygger kommet til København i 1661 for at modernisere byens befæstning og kastel. Som betaling fik han i 1664 Bøvling Slot med meget store besiddelser, og i 1671 oprettede han baroniet Rysensteen. Han døde i 1679 i Holland, efter han var faldet i unåde hos den danske konge under Den skånske Krig (1675-1679). Henrik Ruses datter, Jeanne Marie Ruse blev gift med oberst Christian Juul, der efter at være blevet ophøjet til baron under navnet Juul-Rysensteen kunne overtage Rysensteen og de øvrige herregårde i 1679. Slægten Juul-Rysensteen ejede herregården, indtil Ove Henrik Juul-Rysensteen solgte den i 1797. De nye ejere frasolgte fæstegårdene og udparcellerede hovedgården. I 1800-tallet havde Rysensteen mange skiftende ejere. Omkring 1917 blev Chr. Rahbek ejer, og Rysensteen var i familiens eje indtil 1993. ''Markante ejere'' -1536: Ribe bispestol 1536-1664: Kronen 1664: Henrik Ruse 1679: Christian Juul-Rysensteen Læs mere om Rysensteen på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rysensteen danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den ældste kendte beskrivelse af herregårdens hovedbygning stammer fra 1588, hvor borggården bestod af fire bindingsværkshuse. En ny hovedbygning blev opført i 1638-1639 af den kongelige lensmand. Den var var firlænget og til dels i bindingsværk, men på en kampestensgrund og med kælder under to af fløjene. Den nuværende hovedbygning er resterne fra denne hovedbygning, hvor vestfløjen er bevaret. I 2000 blev en portfløj mod syd genopført, hvor kun en ydermur var tilbage fra den oprindelige bygning. Hovedbygningen er opført på en borgbanke og har fuldvalmede gavle og taggesims. ''Omgivelser'' Syd for borgbanken ligger Rysensteens avlsbygninger, som flere gange er blevet ombygget. Avlsgården er i dag et moderne anlæg til svineproduktion. I Bøvling kirke er altertavlen skænket af Christian Juul-Rysensteen og Jeanne Marie Ruse. ''Bygninger og gods'' 1638-1639: Nuværende hovedbygning opført 2000: Sydfløj genopført

''Fakta'' Adresse: Bøvlingvej 38-40, 7650 Bøvlingbjerg Kommune: Lemvig Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Skodborg herred, Bøvling sogn Ejer: Suzanne Wibholm (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, jagtudlejning, ferielejligheder til Bed & Breakfast og refugium (2017) Størrelse: Ager 281ha, eng 10ha, skov 2ha, andet 10ha (2017) Offentlig adgang: Mulighed for jagtudlejning og leje af ferielejligheder Fredning: Hovedbygning fredet (2017) Besøg [http://www.rysensteen.com/ rysensteen.com]

''English'' Rysensteen, originally named Bøvling Castle, was in the Middle Ages part of the dioceses of Ribe. After the Reformation in Denmark (1536) Bøvling passed to the Crown, and it was the administrative center of the fiefdom og Bøvling for the following 100 years. In 1664 the king gave Henrik Ruse Bøvling Castle as a payment for his modernization of the fortifications of Copenhagen. Henrik Ruse then established the barony Rysensteen in 1671. When his daughter married Christian Juul, he became the owner under the name Juul-Rysensteen. The barony was abolished when the manor was sold in 1797. The buidlings at Rysensteen dates back to the 1630’s when the manor was the center of the fiefdom Bøvling.