Rynkebygård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Rynkebygård

Intro

Rynkebygård kendes allerede fra 1358, om end navnet Rynkebygård først vides nedskrevet i anden halvdel af 1400-tallet. Gården var oprindelig en landsbyhovedgård, der lå i landsbyen Rynkeby, hvilken den også er navngivet efter.