Rynkeby - Rynkeby Sogn


Trækrucifiks ved vejen mellem Skovsbo og Rynkeby, fra 1700-tallet.


Luftfotografi af Rynkeby, hjørnet af Rynkeby bygade og Kirkevej. Ca. 1900. Billedet tilhører Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.


Rynkeby Kirke. Billedet tilhører Erling Lykke.

Intro

Rynkeby er nævnt første gang 1277-86 i formen Rynkæby. Forleddet er rink, der betyder stridsmand, mand i almindelighed. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.