Rygethøj


Oversigtsbillede af Rygethøj, som anvendes på alle medlemsblade og på hjemmesiden for Værløseegnens Historiske Forening.


Rygethøj,


Rygethøj,


Rygethøj,


Rygethøj,


Rygethøj,


Udsigt mod nordvest fra Rygethøj.

Intro

Rygethøj er fra ca. 1400 f.kr., og er den eneste høj i området mellem Søndersø og Farum Sø, som ikke er blevet overpløjet.

Den formodes at indeholde en eller flere jordfæstelsesgrave fra ældre bronzealder samt en urnegrav fra yngre bronzealder og ældste jernalder. Højens arkæologiske værdi vurderes at være meget stor.

1889: En nu i Toppen ganske ødelagt, træbevoxet Gravhøj, ca. 60' i Diam. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1938: Høj, 20 x 2 m.; Fordybning i Top og lidt ujævn Overflade. Kratbevokset. [Efter nævnets kendelse fredet i 50 m's omkreds. 442/54].

1988: Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men noget ujævn overflade. Bevokset med gamle løvtræer med kratagtig løv-underskov. Beliggende i rand af plantage, men helt skjult i denne og deror kun synlig tæt på. Offentlig sti fra nærliggende grusvej, afmærket med kommunale skilte. Dog beliggende så afsides, at den næppe nogen sinde besøges. Den kratagtige underskov kunne med fordel tyndes ud, men pleje er formentlig omsonst på grund af beliggenheden og den manglende synlighed fra omegnen. god udsigt over omegnen fra højen. En udsigtsbænk med ryg mod højen ved højfod i V. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Udsigten fra højen dog god. offentlig sti til højen, men næppe velbesøgt. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer