Rygbjergvej 20, Randbøl - Nordly


Det gamle jordemoderhus


Nordly

Herman Gørings grusgrav


Clausen sten

Intro

NORDLY, beliggende Rygbjergvej 20, Randbøl var oprindeligt ikke en landejendom, men et jordemoderhus under Vejle Amtskommune med en smule jord til under matrikel nr. 5m og 5n af Daldover. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

NORDLY, beliggende Rygbjergvej 20, Randbøl var oprindeligt ikke en landejendom, men et jordemoderhus under Vejle Amtskommune med en smule jord til under matrikel nr. 5m og 5n af Daldover.

Efter Vejle Amts afhændelse af jordemoderhuset er der i tidens løb tilkøbt arealer med flere matrikelnumre, ligesom forholdene efter den tyske besættelse medførte omfordeling af ejendommens jordtilliggende.

I dag hører der i alt 144 hektar til gården, som er en moderne svinebedrift.

1878 Jordemoderbolig under Vejle Amtskommune. Skøde fra Jørgen Nielsen til Vejle Amtsråd, lyst 13. juni 1879. Huset blev sandsynligvis opført af Vejle Amtskommune i 1878. Det kan ikke udelukkes, at nævnte Jørgen Nielsen har bygget huset.

Besættelsen.
Ejendommen blev beslaglagt af Den Tyske Værnemagt i lighed med mange andre ejendomme i området i forbindelse med bygningen af den tyske flyveplads Fliegerhorst Vandel. andejendom.

1945. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16. maj 1946 tog sig af oprydningen efter krigen, herunder disponering af de beslaglagte ejendomme og afgrænsning af det område af flyvepladsen, som den danske stat ville beholde til etablering af en dansk militær flyveplads.

1948 Johannes Kristian Iversen Johannes Kristian Iversen overtog ejendommen uden egentlig overleveringsforretning den 1. april 1948. Skødet , som var udstedt af Landbrugsministeriet, er dog først dateret den 19. juni 1951 og tinglyst 14. juli 1951. Johannes Iversen døbte ejendommen ”Nordly”.

1955 Kristian Iversen købte Nordly af sine forældre den 1. april 1955.

1993 Erik Lykke Erik Lykke overtog Nordly den 1. marts 1993


Gården er nærmere beskrevet på hjemmesiden fra Randbøl Sogns Lokalarkiv