Rygbjerggaard, Forpagtervejen, Erhvervspark Vandel


Jens Kristian Jensen med familie foran Rygbjerggaard i 1895. Foto ved Lokalarkivet i Vandel.
Intro

Matr. nr. 3a (nu matr. nr. 1a) af Hofmannsfeldt. ”Som et led i opdyrkningen af den jyske hede, blev der i årene 1760 til ca 1765 hvervet 327 tyske familier fra de sydtyske delstater Hessen og Kurpfalz - heraf opstod bl.a. Rygbjerggaard

Se meget mere på Randbøl Sogn Lokalarkiv's hjemmeside