Ryes monument
Intro

Mindesmærket er opstillet i 1876. Det er rejst over general Olaf Rye, der faldt under slaget ved Fredericia 6. juli 1849. Olaf Rye var meget afholdt af sine folk, og efter hans død sagde man om faldne soldater, at de var gået til Ryes brigade. Han ligger begravet på Garnisons Kirkegård i København.

Olaf Rye blev født i Norge den 16. november 1791. Han var ud af en gammel officersslægt. I kølvandet på Napoleonskrigene måtte Danmark den 7. januar 1814 afstå Norge til den svenske konge Karl 14. Johan. Skuffelsen over tabet af Norges selvstændighed fik Olaf Rye til at søge sin afsked. Sammen med sine gode soldaterkammerater Frederik Adolph Schleppegrell og Hans Helgesen nægtede han at aflægge ed til den svenske konge og forlod sit hjemland. Rye lod sig ansætte som premierløjtnant i den danske hær. Tjenesten foregik i garnisonsbyen Rendsburg, som lå ved Ejderen ved Slesvigs grænse til Holsten. Efter deltagelse i flere slag i 1848 blev Olaf Rye forfremmet til først oberst og siden kommandant over 5. Brigade. I marts 1849 blev Rye udnævnt til generalmajor. Den 6. juli døde Rye ved Slaget ved Fredericia. Han blev 8. juli 1849 begravet sammen med de øvrige faldne i slaget i den nyanlagte krigergrav på Trinitatis Kirkegård. Ryes kiste blev dog senere genopgravet efter familiens ønske og under stor bevågenhed, herunder kongens, stedt til hvile på Garnisons Kirkegård i København.

Olaf Rye blev kendt for sit mesterligt udførte tilbagetog op i Jylland til Helgenæs, som ved henholdende kamp havde holdt den prøjsiske fjende til ilden. Genialiteten bestod i, at tilbagetoget havde lettet presset på Fredericia, som var indesluttet af oprørene. Ydermere opdagede fjenden ikke, at Rye den 1. juli afskibede størstedelen af sine tropper fra forsvarsskanserne ved Helgenæs – Ryes Skanser. Efter en mellemlanding på Fyn blev de ca. 4000 soldater overført til Fredericia for at deltage i det planlagte udfald fra fæstningsbyen. Arkitekten bag udfaldet natten til den 6. juli var overgeneral F.R.H. Bülow, som i øvrigt var en god ven og tidligere bofælle til Rye fra København. Den 6. juli kl. 01.00 om natten blev ordren til angreb givet i Fredericia. Olaf Rye og 5. Brigade udgjorde højre flanke, som rykkede frem langs Østre Strand ud mod Hyby Fælled. De stødte hurtigt på hård modstand ved en hidtil ukendt fjendtlig skanse – Treldeskansen. Efter hårde kampe fortsatte Rye ud i terrænet mod nord frem til Ryttergrøften, hvor der igen var heftige kampe. Det var hér, ca. 2,5 km nord for fæstningen, at Olaf Rye faldt. Klokken var lidt over tre om morgenen, og generalmajor Olaf Rye var faldet i kamp for Danmark, og ved hans side stod nu en æresvagt på slagmarken. Da kamphandlingerne tog af bragtes liget af Rye ind til Fredericia. Danmark havde sejret og jaget oprørerne på flugt.