Ryds Mølle på Fyrkat


Møllen på Fyrkat stod tidligere på Fyn.


Den oprindelige Fyrkat Mølle, der blev revet ned i 1916.


Vandmøllens interiør.

Intro

Vandmøllen på Fyrkat er ikke den oprindelige mølle. Den er flyttet til stedet af Nationalmuseet i 1961 og kommer oprindeligt fra Ryds på Fyn, og er derfor meget atypisk for Nordjylland i sin indretning. Den ligger smukt lige mellem Fyrkat Ringborg og Onsild Ådal.

Møllen har overtræk, hvilket skyldes møllens fynske herkomst. I Nordjylland har vandmøllerne normalt undertræk (stjernehjulet siddende under kværnen). Gangtøjet er af jern. Møllen har en skallekværn, to kværne til mel og foder samt en lille boghvedekværn. Der er ingen sigte med en grynvifte og et sorterebord til gryn. Endelig findes der en havrevalse.


Fyrkat mølle nævnes første gang i 1440 og igen i 1592, hvor der var en række retslige tvister. Den første beskrivelse af møllens indretning stammer fra Chr. V.'s store matrikel fra 1688. Møllen havde allerede dengang overfaldshjul, der blev drevet af »et Væld, som falder af hosliggende Bakke«. Vandløbet er meget kort, og det hedder da også, at den kun har ringe vand, så den kun kan male højst fire skæpper om dagen. Mølleren malede for folk i Hobro, som han betjente med hest og vogn. Det vil sige, at han hentede byboernes korn og bragte melet retur til dem. Møllen blev nu kun sat i skat af 1½ tdr. hartkorn. Engang i første halvdel af 1700-tallet blev møllen indrettet som stampemølle. Ejeren, farver Thomas Schiødstrup i Hobro, søgte så og fik i 1754 tilladelse til at opføre en vindmølle, hvor han ville drive kornmølleri. Det synes dog ikke, som om vindmøllen nogensinde blev bygget. I 1813 var der stadig stampemølle i vandmøllen, men nu blev den anvendt til garvning af skind. Mellem 1850 og 1855 blev møllen overtaget af møller Peter Christian Morville Schmidt og garveriet af garvermester Frederik Rach, der stammede fra Altona. Inden 1860 var garveriet dog nedlagt, og Schmidt drev møllen videre som ren kornmølle. Som sådan fungerede den frem til 1913. Fyrkat møle var en typisk himmerlandsk vandmølle med indvendigt vandhjul og undertræk. Det vil sige, at kværnene blev trukket nedefra. Møllebygningen var som de fleste nordjyske vandmøller ret lav - også noget lavere end stuehuset. I 1916 blev møllebygningen revet ned. Fra 1916 til 1960 var der ingen mølle på Fyrkat, men i 1960-61 genopførte Nationalmuseet Ryds mølle fra Ryds på Fyn på stedet. Det er en typisk fynsk vandmølle med udvendigt vandhjul, overtræk og stor højde - altså alt andet end en nordjysk mølle. Da møllen stod i Ryds, havde den stråtag. Det skiftede man ud med tegl, da den kom til Fyrkat, angiveligt fordi stuehuset havde tegltag. Den gamle Fyrkat møllebygning havde imidlertid også stråtag! I 1970'erne flyttede man nogle landbrugsbygninger fra Skrødstrup mølle ved Kastbjerg syd for Mariager hertil, så den eneste originale bygning på parcellen i dag er stuehuset.


Lise Andersen: "Møllerne omkring Mariager Fjord", Hadsund 2012 s. 105-197