Rydhave


Her ser vi Rydhaves hvidkalkede hovedbygning, som den tager sig ud fra nord. Anlæggets firfløjede gårdrum lukkes mod nordvest af en skråtstillet mur med svungen portgennemkørsel.


Det ’nye’ Rydhave malet af Ferdinand Richardt i 1867, få år efter ombygningen ved Gregers Christian Raben. Olie på lærred. Privateje.

Intro

Knap 10 kilometer nordøst for Holstebro ligger herregården Rydhave, som i dag udgør rammerne for Rydhave Slots Efterskole. Hovedbygningens historie er lang og indviklet, men kan tilskrive sine grundtræk til slægterne Rosenkrantz og Sehested, som længe var tilknyttet stedet.

''Historien om Rydhave'' Rydhaves historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1300-tallet, hvor den indflydelsesrige adelsmand af tysk afstamning, Albert Albertsen Eberstein, ejede en række gårde i Vestjylland. Fra 1486 og mere end 100 år frem sad slægten Rosenkrantz på herregården. Birgitte Rosenkrantz blev den sidste Rosenkrantz til at eje Rydhave. Efter sin mands død i 1597 indledte hun et forhold til dennes nevø, hvilket ledte til en dom for blodskam og henrettelse i 1603. Nogle år efter denne hændelse kom Rydhave til slægten Sehested, som sad på herregården helt frem til 1821. Mændene fra denne slægt havde tradition for at gøre militær karriere og flere af dem tjente som højtstående officerer. Fra 1856-1873 var Rydhave ejet af lensgreve Gregers Christian Raben, som i tidens ånd gjorde flere tiltag til at opdyrke den jyske hede og på mange måder forbedrede herregårdens jorder. Rydhave blev købt af Indre Mission i 1956, og siden da har der været ungdoms- og efterskole på stedet. ''Markante ejere'' 1505-1551: Axel Rosenkrantz 1592-1600: Birgitte Rosenkrantz 1621-1661: Malte Sehested 1856-1873: Gregers Christian Raben 1956- : Ungdoms- og efterskole Læs mere om Rydhave på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rydhave danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den hvidkalkede og kringlede hovedbygning på Rydhave har en lang og indviklet bygningshistorie. De nederste dele af Rydhaves ottekantede tårn med spir stammer fra tiden omkring 1500. Fra da af og frem til sidste halvdel af 1600-tallet tilføjede slægterne Rosenkrantz og Sehested løbende nye bygninger til det voksende herregårdsanlæg. Særligt må nævnes bygherrerne Axel Rosenkrantz og Malte Sehested. Gennem 1700-tallet blev bygningerne moderniseret over flere omgange og i 1864 opførte Gregers Christian Raben den sydlige fløj. Som herregården står i dag, er bygningerne prydet med kamtakkede gavle og indmurede blændinger. ''Omgivelser'' Hovedbygningen på Rydhave er blot en ud af efterskolens mange bygninger, som inkluderer elevernes beboelseshuse, idrætshal, spisesal og så videre. Efterskolens område indrammes af Holstebrovej og udgør på mange måder et lille minisamfund. Mod nordvest skærmes herregården af Rydhave skov, som består af eg og bøg. Skoven har gennem tiden haft stor betydning for herregårdsdriften i forbindelse med oldensvin og skovbrug. ''Bygninger og gods'' Omkring 1500: Ældste hovedbygning opført 1550: Østfløjen opført Omkring 1650: Nordfløj opført og tårnet forhøjet. 1794: Ombygning og modernisering 1795-1796: Frasalg af fæstegårdene 1864: Sydfløj opført

''Fakta'' Adresse: Holstebrovej 38, 7830 Vinderup Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing amt, Ginding herred, Ryde sogn Ejer: Rydhave Slots Efterskole (2017) Funktion: Ungdomsskole (2017) Størrelse: (2017) Offentlig adgang: Offentlig adgang til skov og park – bygninger efter aftale Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://www.rydhave.dk/ rydhave.dk]

''English'' The manor Rydhave is situated 10 kilometers northeast of Holstebro. Today Rydhave houses Rydhave Castle Boarding School. The main building's history is long and complicated, but its basic features dates back to the noble families Rosenkrantz and Sehested from the 16th and 17th century.

''Publiceret''