Rydbjerg

Intro

Herregård nævnt 1. gang i 1408.

Nævnt 1.gang i 1408, hvor Niels Kragh sælger den til Ribe domkapitel.Hjemsted for lemsmand til 1589. Iflg. kgl. bestemmelse af 1536 skal der på Rydbjerg være nonnebolig. Formentlig med nonner fra det nedlagte Stubberkloster. I 1543 overtaget af Iver Juel, som i 1547 også køber Stubberkloster.Iver Juel havde studeret meget og rejst meget i Europa, samt været provst i Oslo, inden han efter reformationen opgav kirken. Hovedbygningen siges at stamme fra 1553, med et kapel bygget ud i haven af kvadre fra en kirke i nærheden. 1685 købt af Jørgen Grubbe Kaas - som var den 1.amtmand over Lundenæs og Bøvling amter. I1830erne etableredes teglværk og senere kom også mergellejer til. hvor specielt anlagte tipvognsspor førte mergelen ud i en radius af ca.15 km. I 1827 købt af Thomas Bruhn fra Flensborg, som var meget nationalt bevidst. Men også meget progressiv, såvel politisk som kulturelt og meget optaget af Grundtvig. Der blev holdt flere folkemøder i haven på Rydbjerg, bl.a. i 1885 med deltagelse fra sydslesvig. I 1918 sælger sønnesønnen Nicolai til Carl Ernst og brdr.Frahm, som sælger igen i 1921 til Søren Sørensen. Agrronom og retstatspolitiker Peder Møller køber gården i 1944, og adoptivsønnen Vagn Hequet ejer den fra 1955-1960, hvor den købes af Anna Andersen, som starter avlscenter for svin, der videreføres af Poul Andersen (søn). Karen (Pouls datter) sælger i 2017 til Skovgård invest.