Rydbjerg


Rybjerg fungerede længe som et len, som blev administreret af adelsmænd af først adelsslægten Gyldenstierne og derefter Grøn. I dag fungerer Rybjerg som stutteri, der avler islandske heste.

Intro

Rydbjerg ligger sydøst for Ringkøbing og kendes tilbage fra 1400-tallet, hvor den var underlagt Ribe Domkapitel som et mindre len. I en kort periode i 1700-tallet havde Rydbjerg og Vennergaard samme ejer, og i 1800-tallet var det familien Bruhn som ejede herregården. I dag drives der et stutteri.

''Historien om Rydbjerg'' Rydbjerg kendes fra 1408, hvor Niels Kragh solgte herregården til Ribe Domkapitel, der fra 1431 oprettede Rydbjerg som et mindre len. Niels Kragh Gyldenstierne blev lensmand på Rydbjerg, og længe var lenet drevet af adelsmænd. Ribe Domkapitel foretog i 1543 en byttehandel, hvorefter Iver Juel blev ejer af gården. I 1625 blev Iven von Buchwald ejer, og ved hans død i 1648 blev hans enke Cathrine Ahlefeldt ejer. Hun giftede sig igen med Frederik Sachs, men da han også døde solgte hun Rydbjerg til Philip Herman Hundertmark, som senere endnu blev hendes mand i sit tredje ægteskab. I 1728 blev forpagteren Peder Madsen Lillelund ejer, og Rydbjerg blev i familiens eje indtil 1758, hvor Thomas Lund købte herregården. Han ejede også Vennergaard, og de to gårde havde derefter samme ejere indtil 1771. 1790 købte Henrik Ammitzbøll Rydbjerg, og da hans søn overtog ejerskabet i 1796, blev herregårdens jorder efterfølgende udparcelleret. I 1827 blev Thomas Bruhn ejer, og herregården blev i familiens eje indtil 1918. ''Markante ejere'' 1408-1543: Ribe Domkapitel 1827-1873: Thomas Bruhn Læs mere om Rydbjerg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rybjerg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Rydbjergs trefløjede hovedbygning består af elementer fra forskellige tidsperioder. Hovedfløjen er grundmuret i ét stokværk over sokkelkælder og har tegltag med halvvalmede gavle. Den ene sidefløj er opført i rød mur og granitkvadre med flere profilerede sokkelsten. Fløjen kaldes for ”Kapellet”, men det vides ikke, om fløjen på noget tidspunkt har haft en kirkelig funktion. Den anden sidefløj er dels i grundmur og dels i bindingsværk. Over hovedindgangen er en bjælke med inskription og årstallet 1944. ''Omgivelser'' Mod nord ligger Rydbjergs avlsbygninger og mod syd ligger haven, som er omgivet af jordvolde på tre sider og en sø mod syd. I haven er placeret en klassicistisk sandstensvase med en frise, og der er opstillet en mindesten over Thomas Bruhn og hans hustru. ''Bygninger og gods'' 1796-: Rydbjergs jorder udparceleret

''Fakta'' Adresse: Rydbjergvej 24, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing amt, Hind herred, Velling sogn Ejer: Poul Andersen (2017) Funktion: Landbrug, stutteri, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 114ha, skov 8ha, 1ha forpagtet (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet (2017) Besøg [http://www.stutterirydbjerg.dk/ stutterirydbjerg.dk]

''English'' Rydbjerg is a manor located close to the town Ringkøbing in western Denmark. From the 15th century it was part of the Ribe Diocese where it functioned as a fief until 1543. Rydbjerg is a typical West Jutland manor, which after being owned by noblemen in the 17th century passed to a successful and ambitious former manager, Peder Madsen Lillelund, in the first half of the 18th century. Like almost all other manors in West Jutland, Rydbjerg had its tenant farms sold off and its land parceled out around 1800, and thus demolished as an estate. It continued as a larger-than-average farm in the 19th century. From 1827 to 1918 Rydbjerg was owned by the Bruhn-family and then his descendants. Today Rydbjerg is a stud farm that breeds Icelandic horses.

''Publiceret''