Ry Kirke


Intro

Ry Kirke er kendt som "Kvindernes Kirke", og det hænger sammen med, at det var kvinder, der tog initiativet til at få den bygget.

Ganske vist blev forslaget om at bygge en kirke stillet første gang i Håndværker- og Borgerforeningen i 1901. Men det skete der ikke noget ved, så et par år efter tog byens nyoprettede kvindeforening initiativ til at stifte endnu en forening - nemlig én, der som sit eneste formål havde at skaffe Ry en kirke. Selve statsministeren - det var I. C. Christensen - blev kontaktet, og han lovede, at staten ville hjælpe, hvis borgerne selv kunne skaffe mindst 2000 kroner. Det gik der nogle år med, men i 1908 var der på finansloven afsat 18.500 kr. til en kirke i Ry, og kvinderne havde samlet hele 3000 kr. ind. Grunden til kirken blev skænket af den lokale gårdejer Anders Andersen fra Lynghoved. Arkitekt var Sophus Frederik Kühnel fra Århus, og snedkermester H. P. Nilsen fra Ry stod for opførelsen. Den 29. september 1909 stod kirken færdig. En måned senere blev den indviet af århusbiskoppen Hans Sophus Sørensen. Blandt gaverne var Ry Kirkes altertavle, som var udført og skænket af kunstmaleren Poul Steffensen, der var flyttet til byen et par år tidligere. Omkring 400 borgere deltog i indvielsen, og det var rigtig mange dengang.