Ry Højskole


Intro

Ry Højskole med forstander Helge Hostrup i spidsen modtog sit første elevhold i 1892, 21 år efter jernbanens indvielse.

Højskolens historie knytter sig fra begyndelsen tæt til stationsbyens historie. Helge Hostrup var med i den første bestyrelse for Ry Håndværker og Borgerforening fra 1895, og Ry Højskole indgår helt naturligt i det stationsbymiljø, der opstod i årene fra omkring 1900 og frem. Højskolens bygninger afspejler da også de arkitektoniske strømninger fra den tid. Den såkaldte Øvelsessal eller "Forsamlingshuset" er skolens ældste bygning. Den blev bygget til forsamlingshus allerede i 1883, men borgerne i Ry forærede det til højskolen, da den startede. Den oprindelige hovedbygning fra 1892 udgør stadig en central del af skolen, og i år 1900 kom tårnet til - tidstypisk for højskolebyggeri. I 1916 blev fløjen med bl.a. foredragssalen bygget. I 1940'erne købte højskolen en række huse ud mod Klostervej med front mod stationen. Nærmest hovedbygningen ligger Bakkehus, der har været både håndværkerskole og teknisk skole. Efter Bakkehus ligger det tidligere Højskolehjem, der oprindeligt var privatskole. Sidst i striben af huse under højskolen finder vi "Brugsen", der fra 1898 var Strunges papir- og boghandel med byens første bibliotek. Fra 1915 holdt Brugsforeningen TRYG til her, og senere husede stedet Ry Kommunes samlede administration. I 1967 byggede højskolen to elevhuse i parken ned mod Møllesø - "Underhuset" og "Overhuset. De nyeste bygninger i det omfattende kompleks er en spisesal bag husene mod Klostervej og endelig den markante, syvkantede teatersal, som strækker sig fra Klostervej ned mod Rye Møllesø.