Ry Åleværk


Ry Mølle Kgl. Privlg. Åleværk. Skilt.


Ry Mølles åleværk efter restaurering.

Intro

Ålekister og fiskegårde har igennem århundreder givet Rye Mølles ejere særdeles gode indtægter. De har rettens ord fra 1773 for rettighederne til ålefangsten. Rye Mølles åleværk eksisterer endnu i dag og har netop gennemgået en større restaurering.

Fund af pæle fra 1300-tallet tyder på, at der allerede i den tidlige middelalder har været fiskegård og vandmølle på det sted, hvor Rye Mølle nu ligger. En fiskegård er i princippet en opstemning i åen, som gør at vandet ledes igennem netposer, hvori fiskene så bliver fanget.
Den første omtale af en fiskegård ved Rye Mølle stammer fra 1519. I 1578 omtales, at kongen selv har taget ålekisten ved Rye Mølle i brug. Det er første gang, vi i Danmark støder på betegnelsen ålekiste. En ålekiste er egentlig blot en kasse, som åens vand ledes igennem, og hvor ålene filtreres fra ved hjælp af en rist.
På et kort over Gudenåen fra 1736, tegnet af videnskabsmanden Skipper Gylliam, kan man se, at der på tværs af hele Gudenåen ved Rye Mølle var bygget ålegårde og andre fiskeanlæg.

Indtægterne fra fiskefangsten ved Rye Mølle har tilbage i tiden været ganske betydelige. I en beskrivelse fra 1843 nævner forfatteren J.C. Schytte, at de årlige nettoindtægter fra Rye Mølles åleværk lå omkring 1200-1300 rigsdaler. Og så tilføjer han: ”Der gives således vist få eller ingen foretagender, som uden nogen risiko, uden nogen ulejlighed, og kun med såre ubetydelig grundkapital forholdsvis kaste mere af sig”.
Forfatteren kommer også ind på årsagen til den store fiskerigdom ved Rye Mølle, som ifølge ham ikke er svær at finde. Den skyldes nemlig, at Rye Mølle ligger som en indsnævring i Gudenåen for de fisk, som vandrer til eller fra den store Mossø, Salten Langsø og de tilstødende vandløb. Det forklarer især ålefiskeriets omfang og betydning, da ålene som bekendt om efteråret søger fra de ferske vande ud mod havet.

Rye Mølles åleværk eksisterer fortsat, og i 2011 gennemførtes en gennemgribende restaurering af det gamle åleværk.