Ruth Sørensen, Lokalpolitiker


Ruth Sørensen, der først fik arbejde som kommuneaksserer i Smidstrup, og derefter blev valgt ind i sognerådet i 1962-1970.

Intro

Ruth Sørensen sad i sognerådet i Smidstrup i perioderne 1962-66 og 1966-70.

Ruth Sørensen blev født den 7. juni 1913 på mejeriet Søndagshvile i Smidstrup og voksede op som den 4. ældste af mejeribestyrerparret Johanne og Nicolaj Andersens 10 børn.

Efter sin skolegang i Smidstrup Skole hos den daværende lærer Corydon og en plads hos gartneren i Børkop drog Ruth Sørensen til København, hvor hun i midten af 1930’erne uddannede sig til barneplejerske. Da hun havde fuldendt sin uddannelse, vendte hun hjem til mejeriet i Smidstrup, hvor hun kom til at bistå sin far med mejeriets og den lokale sygekasses regnskaber samt pasning af mælkeudsalget.

Da familien i 1944 forlod mejeriet og bosatte sig på det nuværende Niels Bjerresvej 5, flyttede Ruth med, og sammen med sin søster passede hun deres efterhånden svagelige forældre, til disse døde få år senere.

I denne periode blev Ruth Sørensen ansat som kommunekasserer i Smidstrup Kommune og fik kommunekontor i naboejendommen Niels Bjerresvej 9. Herfra varetog hun helt alene den kommunale administration igennem en årrække og blev et kendt ansigt for alle med ærinder hos kommunen. Det var en tid, hvor folketælling og afvikling af rationeringsmærker også var en del af arbejdet for kommunens eneste kontoransatte.

Som kommunekasserer blev Ruth Sørensen kendt af alle, og hun kunne godt lide at snakke med folk - derfor var hun måske oplagt som emne til sognerådet. I 1962 blev Ruth Sørensen valgt ind i Smidstrup Sogneråd som det første kvindelige medlem i rådets historie. Her havde hun sæde i to valgperioder og tog bl.a. del i arbejdet op til kommunalreformen i 1970.

Ruth Sørensen blev i maj 1953 gift med gårdejer Aage Sørensen, der bl.a. var sognerådsformand. De fik sønnen Ole, som blev deres eneste barn.

Ruth Sørensen var kendt for at tage engageret del i mange af lokalsamfundets aktiviteter og viste betænksomhed, omsorg, og ansvarsfølelse over for andre.