Runestenen ved Langå kirke


Langåstenen 3.
Intro

I 2015 blev runestenen på Langå Kirkegård restaureret og genrejst. Da stenen blev opdaget i 1861 af ingeniør J.V. Sigvald Müller, var store dele af runeindskriften allerede hugget bort, og kort efter blev stenen også kløvet. Inden da nåede Müller at skitsere flere runer, der forsvandt under kløvning