Runddysse i Sækken


Runddysse i Sækken, oversigt over området.


Runddysse i Sækken, oversigt over området.


Runddysse i Sækken, oversigt over området.


Runddysse i Sækken, oversigt over området.

Intro

I vandområdet Sækken, der er utilgængeligt, findes denne runddysse.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Oval? Undersøgelsehistorie (2) 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Forhøjning, ca. 10 m i tværmål, hæver sig ca. 30-40 cm. over den nuværende engoverflade. Ovenpå ses en stensamling i kreds, ca. 5 m lang N-S), 4 m bred (Ø-V) sat af 12 sten, den nordligste og den sydligste sten er de to største, hver på godt 1 m i diameter. I midten ligger rester, der ligner et kammer, ca. 75 cm. bred, mod V ligger kun een sten, ca. 1 m lang, mod Ø en af samme størrelse, samt en på 50 cm's længde. Stenen i nordgavlen er ca. 60 cm. lang. Anlægget gør et dysseagtigt indtryk, ligger S for Farum sø i engstrækning, kaldet "Sækken". 1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor Mål. Høj: 0,2 x 10 x 0,89 m. Kammer: 1,2 x 0,75 m. Stenkreds: diam. (indre mål) ca.5 m i N-V, ca. 3,5 m i Ø-V. Dysse i lav høj. Højen er meget lav, næppe mere end 0,2 m. Længde i N-S ca. 10 m, i Ø-V ca. 8 m. I højens nordlige del ses rester af et lille kammer bestående af 3 sten, hvoraf 1 aflang, meterlang sten mod V og 2 ca.1/2 m store sten mod Ø. Kammerets bredde er ca. 0,75 m og dets længde ca.1,2 m. Rundt om kammeret ses sten fra en kreds: mod N en godt meterstor sten, mod Ø 4 mindre sten, mod V 2 og mod N en godt meterstor sten. Mellem sidstnævnte og kammeret er en sænkning i markoverfladen. Kredsens diam.(indre mål) ca.5 m i N-S og ca.3,5 m i Ø-V. I kredsen SV for kammeret vokser en stor el. Fortidsmindet udgør en lille højning i et meget sumpet område og er omgivet af kareldun. Området er så vådt, at man kun kan komme hen til fortidsmindet når der er is på vandet. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer