Runddysse i Ryget


Runddysse i Ryget, oversigt.


Runddysse i Ryget, oversigt.


Runddysse i Ryget, detalje.


Runddysse i Ryget, oversigt.


Runddysse i Ryget, oversigt.

Intro

Runddysse i Ryget Skov. Lige op til vejen ligger her en meget lettilgængelig runddysse.

1889: Lige op til Vejen til Lille Værløse ligger i Ryget en fritstaaende Dysse, dannet af 4 Sidesten med en meget stor Overligger. Kamrets Længde er 5', dets Bredde i den nordre Ende 3'2", i den søndre 1'3". Dækstenens Højde er 3'.

1931: [ Plan af anlæg] 1931. Dyssen rettet op af Skovrider Buchwald (den var sammenfalden) og forsynet med 1/2 Stenomsætning. Denne er delvis nykonstrueret 3/9 -31. Kjær.

1938: Runddysse, Diam. 7 m. Højen 3/4 m. høj; 8 Randsten, (tildels nyanbragte) Vejen skærer et Stykke af Højen bort. Kammer af 4 Sidesten og Dæksten. Nyrestaureret.