Rugbakken - Havrebakken i Grejs


Rugbakken og Havrebakken

Intro

Rugbakken - Havrebakken er et af de første parcelhus kvarterer, der blev anlagt i Grejs by.

Kvarteret blev byggemodnet og anlagt til beboelse fra midten af 1960érne. Parcelhusene er bygget i perioden 1964 til 1968- 1970. De fleste huse er opført af murermester Kaj Vandal Laursen, Grejs. Størstedelen af husene er bygget efter 2 modeller, hver med samme skabelon /tegning. Der er dog variationer og lidt forskellige mål og indretning. Kvarterets bebyggelse er typisk i 1960érnes byggestil . Mange af husene er senere moderniseret og udvidet eller ændret. For eksempel er hovedindgangen sløjfet og tilhørende entre lagt sammen med badeværelset. Garagen kan også være inddraget til beboelse eller pulterrum. I den østlige række af Havrebakken er husene lidt større end i resten af kvarteret og bygget med høj kælder og nogle med fladt tag. Deres grunde blev senere udvidet med en bred jordstrimmel mod øst, som alle de berørte grundejere fik udført samtidig. Begge veje blev anlagt uden fortove. Der var bestræbelser på at gøre vejene mere trafiksikre, men det var der ikke stemning for. Der var oprindelig en grundejerforening, men den er senere nedlagt. Grundene er pålagt en ældre byplanvedtægt, der skulle regulere bebyggelse mv. '''November 2021/Axel Nørr'''