Rugård nedkastningsplads


Modtagepladsen ved Rugård på Fyn, der blev benyttet til våbennedkastninger i august 1943 og i maj 1944. Fotograferet i 1950


Engelsk S-phone. Det var en slags walkie-talkie, som blev benyttet af modtageholdet på jorden til samtale med piloten i flyet, der skulle nedkaste containere med våben, sprængstof og ammunition.


Rapport over modtagelsen den 31.december 1944 på pladsen ved Rugård.


Rapport over modtagelsen den 31.december 1944 på pladsen ved Rugård.


Rapport over modtagelsen den 6. januar 1945 på pladsen ved Rugård.

Intro

Datoen usikker, da modtagelsen kun kendes fra efterkrigstidsberetninger. Der blev nedkastet 12 Tiger-containere og en pakke. Der blev anvendt S-phone ved modtagelsen, så der var radiokontakt med flyet. Alligevel landede containerne på en nærliggende blød roemark!

Datoen usikker, da modtagelsen kun kendes fra efterkrigstidsberetninger. Der blev nedkastet 12 Tiger-containere og en pakke. Der blev anvendt S-phone ved modtagelsen, så der var radiokontakt med flyet. Alligevel landede containerne på en nærliggende blød roemark!

11.08.1943 (usikker)

12

12

Gruppe omkring SOE-agenten Peter Carlsen

Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. 22ff.

Flyet nedkastede 12 Tiger-containere og en pakke. Det var en vellykket modtagelse trods ugunstige vejrforhold. Under retyrflyvning blev flyet - en amerikansk B-24 Liberator - ramt af flak og styrtede ned ved Skjern. Navigatøren blev dræbt, 5 besætningsmedlemmer blev taget til fange af tyskerne, og 2 blev hjulpet til Sverige af modstandsbevægelsen.

06.05.1944

STEFAN

R

12

12

Odensegrupperne

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 243ff. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. 32ff. www.airmen.dk.

Nytårsaften valgte modtageledelsen på Fyn at aflyse al modtagelse af securityhensyn. Da London alligevel annoncerede nedkastning, blev flyet "lyst hjem" af en enkelt mand. Selve modtageholdet blev sendt hjem.

31.12.1944

HERMAN

B

Odensegrupperne

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. 53f.

Mandskabet var på pladsen, men på grund af dårigt vejr blev nedkastning afblæst. Pladslederen sendte efterfølgede en sur rapport til den fynske modtageledelse, hvor han klagede over, at holdet ikke var informeret om at tidspunket var ændret, så holdet havde stået i forgæves i blæst, regn og sne i flere timer til ingen nytte.

06.01.1945

HERMAN

B

Odensegrupperne

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. 55f.

Landsdel: Fyn - Distrikt: Odense Pladsnr.: 9 - Pladsnavn: Rugård Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 22 - E3: 200 m nord for "R" i Rugaard Kilder: Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet.