Rugård


Herregården Rugård. Personalet. Heste. Traktor. Fotograferet foran hovedbygningen. Affotografering.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Rugård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Rugård

Intro

Rugård betyder rydnings-gård, altså en skovgård, men denne gang er der tale om en kongelig gård eller borg. Gården havde mange funktioner. Den skulle dels forestå administrationen af kronens gods i Skovby herred og Vissenbjerg Birk, dels være skatteopkrævningssted, og kongens magtbase i området.