Rugård


De kurvehanksbuede vinduer og ottekantede hjørnetårne er typiske eksempler på renæssancens arkitektur fra slutningen af 1500-tallet, hvor hovedfløjen på Rugård blev opført.


Bagved træerne ses hovedbygningens sandstensportal, som blev opført i midten af 1700-tallet. Oprindeligt førte en port gennem huset.

Intro

Rugård ligger på den sydøstlige del af Djursland i et skovområde tæt på kysten ved Kattegat. Herregården er et klassisk eksempel på renæssancens herregårde og den blev opført af Hans Axelsen Arenfeldt i 1580’erne. Siden 1866 har Rugård været ejet af familien Mourier-Petersen.

''Historien om Rugård'' Jorden omkring herregården Rugård tilhørte i middelalderen Aarhus bispestol, som i 1183 testamenterede den til Øm Kloster. Efter Reformationen (1536) blev klosterets gods inddraget af Kronen, som i 1579 overdrog områdets gårde til adelsmanden Hans Axelsens Arenfeldt. Han oprettede en hovedgård på stedet og rejste den nuværende hovedbygning. Slægten Arenfeldt sad på Rugård frem til 1737, hvor Axel Arenfeldt måtte se sig selv ruineret og sælge Rugård på auktion. Fra 1743 var Rugård ejet af den indflydelsesrige adelsmand Jacob Benzon, der tjente en række høje embeder heriblandt statholder i Norge. Han døde barnløs, men testamenterede at Rugård skulle indgå i et stamhus med herregården Cathrinebjerg, som skulle gå til brodersønnen Christian Benzon. Denne lod ikke stamhuset leve længe, men fik i 1787 tilladelse til at få det ophævet og foretog derefter en opsplitning af godserne. I 1798 blev Rugård solgt til Hans Peter Stochmann og Hans Peter Ingerslev, hvoraf den sidstnævnte få år senere opnåede fuldt ejerskab. I 1800 indhentede Ingerslev kongelig tilladelse til at frasælge fæstegodset, hvorved Rugårds besiddelser formindskedes væsentligt. Med Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen fik Rugård i 1866 en ny og driftig ejer. Mourier-Petersen var formand for Hedeselskabet og indtil sin død i 1898 drev han med stor flid sine godser. I dag er Rugård fortsat ejet af familien Mourier-Petersen. ''Markante ejere'' 1183-1536: Øm Kloster 1536-1579: Kronen 1579-1611: Hans Axelsen Arenfeldt 1743-1775: Jacob Benzon 1866-1898: Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen Læs mere om Rugård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rugaard-djursland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedfløjen af Rugårds tofløjede hovedbygning blev opført af Hans Axelsen Arenfeldt i løbet af 1580’erne og er et fornemt eksempel på dansk renæssancearkitektur. Den er opført i to etager af røde munkesten på et fundament af tilhuggede kvadersten. Bygningen har sadelhængt tegltag med vandrette murbånd på gavlene og facaden prydes af 12 fag vinduer. Begge hjørner på den vestlige facade er udstyret med ottekantede tårne i tre etager. Oprindeligt førte en port gennem huset, men i midten af 1700-tallet moderniserede Jacob Benzon herregården og i denne forbindelse blev gennemkørslen sløjfet og den nuværende sandstensportal opført. Formentligt ved samme lejlighed blev den nordlige fløj opført. ''Omgivelser'' Rugårds hovedbygning var tidligere omgivet af voldgrave, men i forbindelse med Jacob Benzons modernisering i midten af 1700-tallet, blev disse dækket til. Vest for hovedbygningen ligger Rugårds mange avlsbygninger, hvoraf en del er genopført efter brand i 1911. Herregården ligger ud til Nørresø, som tidligere var forbundet med Kattegat. Haven omkring Rugård leder ned til søen og synes at være anlagt i en romantisk engelsk stil, med irregulære former og enkeltstående træer. ''Bygninger og gods'' Omkring 1580: Hovedbygning opført Midt 1700-tallet: Hovedbygning moderniseret og sidefløje tilføjet 1782-1787: Stamhus af Rugård og Cathrinebjerg 1800: Frasalg af fæstegården 1911: Avlsbygninger genopført efter brand

''Fakta'' Adresse: Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers amt, Djurs Sønder herred, Rosmus sogn Ejer: K/S Rugård, Elisabeth, Ida og Astrid Mourier-Petersen, Anette Seidel (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 358 ha, skov 413 ha, forpagtergårde og huse 193 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang – kan ses fra vej Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Rugård is located on the southeastern part of Djursland set between forests and coast. The stately main wing is a beautiful Renaissance manor and it was built by Hans Axelsen Arenfeldt in 1580. The Arenfeldt family sold off Rugård in 1737, and for a short period it was established as an entailed estate [da: stamhus] together with Cathrinebjerg. Rugård has been owned by the family Mourier-Petersen since 1866.

''Publiceret''