Rudholmvej 11 i Søhale

Intro

Rudholmvej 11. Matr 17f Ølufgård m. fl., V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1900 som et husmandsbrug med 8 tdr. l. jord udstykket fra Helsingborg. Nuværende bygninger er opført 1963 efter en brand.

Den oprindelige jordlod var egentlig udstykket 1898 fra Helsingborg. 1900 købte Herman Georg Hansen de 8 tdr. l. af svigerfaderen Jes Simonsen på Helsingborg. Han var i forvejen blevet gift med Jes Simonsens datter Anna Magdalene Dorthea Simonsen - de havde boet i Esbjerg forinden.

1902 Christen Lauridsen Flyvholm og hustru Maren Pedersen Sandsgaard. De stammede fra Harboøre, men havde forinden overtagelsen været bosat i Esbjerg. Christen Flyvholm døde 1906.

1917 Laurids Christensen Flyvholm. Søn af foregående. Ugift. Han udvidede det lille landbrug ved at tilkøbe 8 tdr. l. eng fra Skærbækgård. Han døde 1943.

1943 Laurids Lauersen. Handelsmand.

1943 Etla og Jens Juhl Lauersen. De havde forinden haft en ejendom i Biltoft, Næsbjerg sogn. Ejendommen nedbrændte for dem julen 1962, hvorefter de lod nuværende bygninger opføre. Få år efter blev jorden frasolgt til 2 ejendomme. De flyttede 1966 til Vester Nebel.

Herefter har ejendommen tilhørt mange forskellige. Nuværende ejer: Alex Søholm Nicolaisen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991