Rousthøje skole


Rousthøje skole

Intro

I "skoele fundatzen" for Grimstrup sogn af 4. nov. 1747 omtaltes Rousthøje som den ene af 4 skoledistrikter i Grimstrup sogn. Beboerne skulle selv skaffe sig en "skole" og en underviser på solidarisk vis, så alle - også de, der ikke havde børn - burde bidrage

''Bygningerne:'' Den gamle skole fra 1859 var brændt, så i 1901 blev det overdraget Jens Chr. Jensen, Janderup for 400 kr. at opføre en ny skole. Materialerne betalte kommunen. I 1904 vedtog man at bygge en ny skole mellem Rousthøje og Knoldeflod og oprette lærerpersonale for begge byer der, men samme år ændrede man holdning og vedtog at oprette det faste embede ved Rousthøje skole og samtidig bygge en vinterskole i Knoldeflod I 1905 overdrog man Andreas Nielsen, Rousthøje at opføre lærerbolig og tilbygning af en skolestue I 1930 blev der indlagt el I 1931 blev yngste klasses skolestue omdannet, og i 1935 blev skoledistriktet ændret, så en del børn - på den tid 14 - blev flyttet til det nyoprettede Rousthøje Nordre distrikt fra 1. nov. 1935 Senere - i 1940-erne - indlagdes vand, og der kom træk og slip toiletter og håndvaske. Der byggedes også sløjdlokale Rousthøje skole blev nedlagt i 1967, og eleverne flyttet til Roust-Grimstrup skole

''Skoleledere'' 1906-35: Niels Christian Pedersen, født d. 05-10-1870 i Rousthøje. Højskoleuddannet. Han havde været vinterlærer ved skolen 1891-1906. Professor Winding Pedersen er en søn 1945-44: Arne Christian Buch, født d. 04-01-1907 i Stenstrup v. Ålborg. Dim. fra Jelling i 1928. Kom fra Onsild V. Hobro. Blev senere skoleinspektør i Tistrup, Ribe amt 1944-48: Thorvald Fog, født d. 11-11-1910 i V. Hornstrup v. Jelling. Dim. fra Jelling. Kom fra Vrøgum skole i Ål sogn og tog senere til Dyreby skole, Henne-Lønne kommune, Ribe amt. 1950-54: Niels Nielsen, født d. 29-03-1901 i Hedensted v. Vejle. Dim. fra Nr. Nissum 12925 og kom fra Hesselho skole v. Starup 1954-55: Ernst Duelund Sørensen, født d. 21-06-1908 i København. Dim. fra Blågård 1931 og kom fra Grænge skole på Lolland 1956-67: Anker Schøler, født d. 07-03-1900 i Vitved, Skanderborg amt. Dim. fra Silkeborg 1924. Kom fra Ejdersted i Sydslesvig. Pensioneret, da skolen nedlægges. ''Lærere'' 1956-61: Karen Schildt, født d. 20-11-1929. Dim. fra Langs 1953 - småbørnslærerinde. Derefter Agerskov i Sønderjylland 1961-64: Inger Hansen, født d. 27-12-1937. Dim. fra Vejle som småbørnslærerinde 1960. Derefter Bodilsker på Bornholm 1965-67: Tonny Pedersen, født d. 04-03-1941 i Houstrup v. Henne. Dim. fra Langs som småbørnslærerinde i 1963. Arbejdet i Hyllerslev skole v. Janderup. Ved skolens nedlæggelse tilknyttet Roust-Grimstrup skole

''Nogle vinterlærere'' Fra 1865 til 1906 var der ingen faste lærere ved Rousthøje skole - kun vinterlærere. (1875): Jens Jensen. Fra Lifstrup v. Varde 1884-91 (det meste af tiden): Jes Peder Anton Jessen. Fra Roust. Havde måske Schæfergård. Var en tid sognerådsformand og amtsrådsmedlem. Sparekassedirektør i Varde sparekasse 1905-06: Kristine Poulsen. Fra Nr. Bork v. Ringkøbing 1906-08: Johanne Marie Jensen. Fra Klelund, Ribe amt 1908-09: Signe Sneum. Fra Grindsted 1909-10: Signe Lomholdt, født d. 09-04-1888. Dim. fra Silkeborg 1909 1910-11: Kathrine Christiansen. Fra Skads i Ribe amt 1911-12: Ane Kathrine Christiansen. Fra Smørpøt, Ribe amt 1917-18: Laura Dalgård, født d. 24-04-1895 i Navtrup i Salling.Dim. fra Vejle som småbørnslærerinde 1917. Senere til Selde i Salling 1918-19: Kirstine Schmidt. fra Kolding 1919-20: Frida Jensen. Fra Gadegård i Nr. Nissum, Ringkøbing amt 1920-21: Ingeborg Marie Nielsen. fra Holbæk 1921-25: Klara Jenny Kristine Nielsen. Fra Nordenskov, Ribe amt 1925-26: Metha Madsen. Fra Rangstrup i Sønderjylland 1926-30: Ane Kathrine Jensen (g. Petersen). Fra Rousthøje. Udd. på Hoven vinterlærerindeseminarium 1924 '' ''

''Flere vinterlærere'' 1930-31: Kirstine Hansen. Fra Kegnæs på Als 1932-33: Else Marie Kristensen, født d. 28-04-1909. Fra Grauballe v. Silkeborg. Dim. fra Langs 1932 1933-34: Agnes Kristensen Vestergård, født d. 02-04-1906 i Hemmet, Ringkøbing amt. Dim. fra Nr. Nissum 1933. Tog til Dejbjerg i Ringkøbing amt 1934-35: Valborg Hansen 1938-39: Johanne Jensen 1940-43: Agnete Elisabeth Plange, født d. 20-07-1919. Dim. fra Odense 1940 som småbørnslærerinde. Kom til forældreskolen i Esbjerg 1943-44: Asger Laurberg, født d. 07-02-1917 i Plougstrup skole i Jernved, Ribe amt. Dim. fra Gedved 1943. Herfra til Esbjerg og Farup v. Ribe 1944-45: Harald Ditlev Madsen 1945-48: fru Gerda Fog, født d. 14-12-1916. Blev småbørnslærerinde i Dyreby v. Henne 1948-49: Sidsel Kirstine Bertelsen 1949-50: Kirsten Søgård Pedersen. Fra Holstebro 1950-54: fru Louise Nielsen. Udd. børnehavelærerinde 1954-55: fru Aase Duelund. Fra Rousthøje

''Følgende kilder er anvendt'' Harald Nielsen: "Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970" J. Bastholm: "Degne i Grimstrup - Årre Sogneforstanderskab, skolevæsen og lærere" Laurids Søgård: "Rousthøjes historie"