Rousthøje forsamlingshus


Forsamlingshus (tv.) og Brugs


Rousthøje forsamlingshus


Rousthøje forsamlingshus

Intro

Omkring 1910 opstod behovet for et samlingssted i Rousthøje. Man gik derfor i gang med at tegne medlemmer til et kommende forsamlingshus. Hvornår huset stod færdig, og hvem der sad i bestyrelsen, mv. vides desværre ikke, da den første protokol er forsvundet.

I starten af 1930-erne arbejdedes der på at få bygget et nyt og bedre forsamlingshus. Den 20. marts 1936 afholdtes derfor stiftende generalforsamling i Andelsselskabet Rousthøje Forsamlingsbygning, hvor man vedtog at bygge et nyt forsamlingshus. Grunden købtes af Chr. B. Christensen. Til den første bestyrelse valgtes Chr. B. Christensen, Carl Jensen, Laurids Seested, Sigfred Pedersen og Villiam Jensen. Bestyrelsen bemyndigedes til at optage de fornødne lån. I vedtægterne for Andelsselskabet Rousthøje Forsamlingsbygning stod bl.a.: Paragraf 1: Andelsselskabet har bopæl i Rousthøje, Grimstrup Sogn og ejer Forsamlingsbygningen med grund. Medlem er enhver, der ejer en eller flere andele i huset. Hver andel er på 20 kr. Paragraf 4: Forsamlingshuset skal særlig tjene til møder med foredrag af oplysende, opbyggelig og opdragende stil samt til afholdelse af gymnastiske øvelser for voksne og børn. Endvidere kan huset udlejes til afholdelse af selskabelige sammenkomster og foreningsfester. Paragraf 6: Udskænkning af og nydelse af spirituøse drikke og al slags kortspil og offentlig dans i huset eller på dets grund er forbudt. Foreningsfester skal afsluttes senest kl. 2. Ovenstående gælder dog ikke ved udlejning til private selskaber. (Paragraffen ændredes i 1971 til: Bestyrelsen har bemyndigelse til at søge om endagsbevilling af spiritus.).

Den 4. juni 1936 afholdtes licitation over nye bygninger til forsamlingshuset. Følgende håndværkere fik arbejdet overdraget: Murerarbejdet. Christensen og Duus, Varde - 7.666 kr. Tømrerarbejdet. Viggo Nielsen, Rousthøje - 5.675 kr. Snedkerarbejdet. Johs. Mortensen, Endrup - 2.650 kr. Blikkenslagerarbejdet. V. Rasmussen, Varde - 294 kr. Smedearbejdet. E. Jepsen, Rousthøje - 130 kr. + 1 stk. 1½ pumpe - 38 kr. + galvaniseret rør a' 3,50 kr. pr. m Elektrisk installation. Jens Hansen, Agerbæk - 1.325 kr. Malerarbejdet. Chr. S. Madsen, Bramminge - 410 kr. Støbegrus. H. Christensen, Roust - 3,90 kr. pr. m Sand, mm. Laurids Møller, Roust - 3,75 kr. Bænke og talerstol. Viggo Nielsen, Rousthøje - 200 kr. I alt omkring 20.000 kr.

Eksempler på hvad det nye forsamlingshus - ifølge protokollen - har været anvendt til: Fra starten: Private fester med og uden dans 1941 og senere: Badminton og gymnastik - både vinter og sommer 1942 og senere: Høstfest i september. Gåse- og andespil i december 1943 og senere: Høstfest med kaffebord, oplæsning og bal 1944 og senere: Juletræ 4. Juledag 1949 og senere: Generalforsamling med oplæsning og dans. Høstfest for børn. Gåse- og andespil til Mortensaften og Fælleslæsning Første gang i 1952: Generalforsamling med fælles kaffebord, forskellig underholdning og dans 1952: Fælles høstfest med Gymnastik- og Idrætsforeningen, Ungdomsforeningen og Foredragsforeningen 1953: Gymnastik for skolebørn – betalt af kommunen - og voksne. Teateraften med dans. Foreningernes Underholdningscentral opfører ”En stræber” 1954: Høstfest sammen med Grimstrup Husmandsforening med underholdning af Humørkarusellen Esbjerg og dans 1957: Juletræ for aktionærer med husstand 4. Juledag 1958: Aktionærfest med underholdning af Underholdningscentralen og dans 1971: Høstfest med fællesspisning og spiritusbevilling 1986: 50-års jubilæumsfest

Eksempler på indtægter: 1938: Leje af huset til gilde: 10 kr. Leje af store sal til møde: 8 kr. Leje af lille sal: 5 kr. Dans: 30 kr. Kaffepriser med og uden brød: 80 / 50 øre. Værtens husleje sættes til 15 kr. pr. måned. 1940-41: Idrætsforeningen skal give 50 kr. for salleje til gymnastik 1941: Badmintonklubben betaler 100 kr. for vintersæson og 50 kr. for sommeren. 1941-42: Idrætsforeningen skal betale 75 kr. for gymnastik + 35 kr. til brændsel. 1943: Aftenskole. Kommunen betaler for 10 aftener a’ 3 kr. 1944: Lån af sal til bibeltime – 0 kr. Leje af sal til folkedans skal koste Idrætsforeningen 10 kr. pr aften til brændsel + leje af fyrbøder. Leje af klaver 10 kr. 1944-45: Gymnastikforeningen skal betale 125 kr. for vinterens 3 hold. Udleje af borde og bænke. 50 øre pr. stk. 1952: Udleje af lejlighed – 40 kr. pr. måneden om sommeren og 35 kr. om vinteren 1969: Priser på leje: Store sal til møder o.lign.75 kr., den lille sal 30 kr. Kaffe uden brød 2 kr. og m. brød 4 kr. pr. kuvert. Pølser 1,75 kr. 1973: Leje af den store sal sættes til 150 kr. og af den lille sal 100 kr. 1976: Leje af den store sal sættes til 150 kr. og af den lille sal 100 kr. incl. varme

Eksempler på udgifter: 1944: Mørklægningen istandsættes 1945: Maler Feldfos, Næsbjerg, maler og kalker huset 1947: Udvidelse af huset med nye toiletter og indlæggelse af vand 1950: Kloakforholdene forbedres og udvidelse af toiletterne 1952: Lejligheden udvides 1953: Tilbygning og ombygning af toiletter og garderobe samt indkøb og installation af nyt fyr. 1954: Den lille sal, entre og køkken males 1956: Vinduer males udvendig og gulvet i kælderen lægges om 1958: Indkøb af 100 kopper, 100 desserttallerkener, 100 teskeer, 4 sukkerskåle og 4 flødekander 1960: Indkøb af nyt komfur til køkkenet 1965: Den store sal males og tapetseres, og der sættes nye ruder i den søndre side 1966: Nye gardiner og scenetæppe. 1969: Istandsættelse af køkken og anretterværelse. Installation af automatisk gasanlæg med tæller. Modernisering af varmeanlæg - installering af centralvarme med oliefyr. I alt 32.673 kr. 1974: Der indlægges telefon. Afgift og samtaler dækkes af værten 1975: Køkkenet kasseret af sundhedsmyndighederne. Køkkenet moderniseret. Også nye vinduer i køkken og lille sal. Kælderen kasseret, så der mangler plads til vand, øl, konserves, mm. Nyt viktualierum nødvendig. Brandmyndighederne har stillet krav om ændring af udgangsdørene. Udgifter i alt: ca. 48.000 kr. 1976: Forsamlingshuset skal isoleres overalt. Loftet i den lille sal skal fornyes, og der skal opsættes paneler. Planer om en tilbygning med opholdsstue, lokale til Sparekasse og bibliotek samt toiletter. 1986: En større modernisering gennemføres med. bl.a. nyt gulv. 2000-05: Nyt gasfyr samt andre forbedringer til omk. ½ mill. kr. 2007- : Udsugningsanlæg, personaletoiletter, ny opvaskemaskine, udsugning, mv. til omkring 400.000 kr. 2018- : Energibesparende tiltag Fremtidsplaner: At fjerne scenen og få et vinduesparti i gavlen, så man kan få glæde af den smukke udsigt

Grunden, hvor forsamlingshuset skulle bygges, blev købt af lærer N.C. Pedersen og lå ved siden af den gamle brugs langs med og nord for Kirkevejen. Så snart der var støbt sokkel, blev huset rejst på pæle. Så blev der med cementsten muret en halvstensmur. Forsamlingshuset bestod af en sal - ikke så lille endda - en forstue, et køkken og en lille sal. I salen var der træloft, som var buet ude fra siderne af og op i kip. Jernstænger gik tværs over salen for at holde det hele sammen. Over forstuen, køkken og den lille sal var der bjælker og træloft. Fra forstuen kunne man komme ovenpå. Her var der opsat knage i bjælkerne, hvorpå man kunne hænge overtøjet. Ovenpå det hele var der et bliktag. Da det hele var malet og kalket - og den store kakkelovn sat op, var huset færdig. Sanitet var der selvfølgelig ikke noget af. Hele herligheden kostede også kun ca. 2.500 kr. Straks huset var færdigbygget, blev det taget i brug. Ved hjælp af bestyrelsernes store arbejde kom der gang i fester og baller. Endvidere anvendtes huset til gymnastik, foredrag, fælleslæsning, skydning med salonriffel samt møder af diverse foreninger: ungdoms-, foredrags-, husmands- og kvægavlerforening.

Forhandlingsprotokol for Andelsselskabet Rousthøje Forsamlings-bygning 1936-76. Laurids Søgård: "Rousthøjes historie" JydskeVestkysten (Udklip 03-95): "Køkkengryderne får ny chef." JydskeVestkysten (Udklip 03-99): "En livsstil at være kogekone" JydskeVestkysten (Udklip 12-06): "Påbud fra Arbejdstilsynet koster forsamlingshus dyrt." Ugeavisen Ølgod (Udklip 02-18): "Forsamlingshus i Rousthøje trodser landsbydøden" JydskeVestkysten (Udklip 02-18): "Forsamlingshus trodser landsbydøden"