Rousthøje Nordre skole


Rousthøje Nordre skole


Rousthøje Nordre skole

Intro

Da afstandene i Grimstrup sogn var store, var sognet delt op i 4 skoledistrikter, hvoraf Rousthøje Nordre var det ene

I 1905 vedtog man - i anledning af udbygningen af Rousthøje skole - at bygge en ny vinterskole med 2 klasseværelser og lærerbolig i Knoldeflod I 1936 vedtog sognerådet at gøre vinterskolen til helårlig biskole. Derfor blev der bygges en ny skole med tilhørende lærerbolig. Skolen blev senere udvidet med et klasseværelse og en gymnastiksal Skolen blev nedlagt i 1967

Rousthøje Nordre skole fungerede som vinterskole og biskole indtil 1936. Fra 1936 var det et enelærerembede, der senere blev til et 1. lærerembede ''Skoleleder:'' 1928-67: Jens Grundahl Nielsen, født d. 07-07-1905. Dim. fra Gedved 1928. På ventepenge, da skole blev nedlagt ''Lærer:'' 1958- 62: Frida Østergård Nielsen, født 30-04-1935 i Lomborg, Ringkøbing amt. Dim. fra Vejle 1958 som småbørnslærerinde. Rejser til Harring-Stagstrup, Thisted amt. Derefter er stillingen vacant og betjenes af fru 1. lærer Grundahl

''Vinterlærere:'' 1872-79: Hans Peder Nielsen, født d. 04-12-1855 i Forum v. Varde. Dim. fra Blågård 1879. Tog videre til Outrup som vinterlærer 1879-80: Thomsen Jessen 1881-82. Hans Peter Skov. Fra Autrup v. Fåborg, Ribe amt. Optrådte på skolemøderne i Varde i træsko. Dygtig, men meget original 1883-84: Jes Peter Anton Jessen. Fra Roust 1884-85: Hans S. Hansen. Fra Hjortkær 1885-86: Jens Jensen 1887-88: Jens Jørgensen. Fra Vedsted 1888-89: Kristen Kristensen 1890-91: Kr. Hansen 1891-92: N. Kristian Bertelsen. Fra Idom ved Holstebro 1894-95: H.J. Ravn. Fra Skærup 1895-96: Kristen Jørgensen Vind 1896-97: Sophus Lauenborg. Fra Ødis ved Kolding 1897-98: Rasmus Andreas Lauridsen. Fra Lindknud, Ribe amt 1998-99: Dines Fjederholt Dinesen 1899-1900: Johannes Enevoldsen 1901-02: Jens Th. Madsen 1902-03: Jens Larsen 1903-04: Jens Poulsen Vittrup, født d. 19-07-1885 i Vinkel. Dim. fra Silkeborg 1907. Videre til Mandø 1904-05: Jens Elias Madsen. Fra Sædding 1905-06: Albert Karl Hansen. Fra Stoutrup

''Flere vinterlærere:'' 1906-07: Morten Chr. lindegård. Fra Hjortkær. Senere biskop over Ribe stift 1907-08: Rask Kristensen. Fra Staby vinterlærerseminarium 1808-09: P. Kristian Jørgensen. Fra Vester Nebel, Ribe amt 1909-10: Kristian H. Jensen. Fra Sandbjerg 1909-10: O.D. Bertelsen, født d. 08-01-1891 1910-11: Søren Sjelborg Hansen, født d. 11-05-1893. Dim. fra Vordingborg 1915. Senere lærer i Varde 81923-26) og 1. lærer i Vedersø, Ringkøbing amt 1911-12: Christian Rasmussen Christensen. Fra Vong i vester Nykirke sogn, Ribe amt 1912-13: Harald Alfred Larsen. Fra Viuf ved Fredericia 1913-14: Carl Nielsen. Fra Esbjerg 1913-14: Richard Riber. Fra Shelborg ved Esbjerg 1914-15: Niels Carl Spandet, født d. 31-07-1892 i Støvring ved Ålborg. Dim. fra Jelling 1914. Senere lærer i Store Jyndevad i Sønderjylland 1915-16: Dorris Jensen. Fra roerslev på Fyn. senere viceskoleinspektør i Nyborg

''Og flere vinterlærere:'' 1916-17: Johannes Esbjerg. Fra Lindet 1917-18: Holger Markussen. Fra Fredericia 1918-19: Carl Neergård. Fra Mellerup 1919-20: Anders Kjær Andersen. Fra Oksbøl, Ribe amt 1920-21: Mads Skåning. Fra Vandborg i Ringkøbing amt 1921-22: Jens Poulsen 1922-23: Aksel Hansen, født d. 16-02-1904 i Hovborg, Ribe amt. Dim. fra Tønder 1925. Senere 1. lærer ved Kærbøl markskole ved Ribe 1923-24: Aage Skou. Fra Billund, Ribe amt 1925-26: Niels M. Andersen, født d. 15-09-1900. Dim. fra Jelling 1923. Senere til Horslund skole, Obbekjær sogn ved Ribe 1926-28: Jens Møller Jensen. Fra Agersted, Vendsyssel. Biskolelærer 1949-57: fru Laura Grundahl, født d. 13-12-1909

''Følgende kilder er brugt:'' Harald Nielsen: "Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970" J. Bastholm: "Degne i Grimstrup - Årre - Sogneforstanderskab, skolevæsen og lærere"