Roust vareindkøbsforening


Roust Indkøbsforening


Roust Vareindkøbsforening


Roust Brugs


Roust brugs


Roust vareindkøbsforening væltes

Intro

Roust indkøbsforening blev oprettet fastelavnsmandag 1898 af en kreds af borgere.

Den første bestyrelse var formand H.I. Søndergaard Jensen, næstformand Claus Clausen, kasserer Iver Jessen og bestyrelsesmedlemmerne Peder Thomsen og Jens J. Pedersen Bestyrelsen fik bemyndigelse til at købe jord og optage lån, så man kunne komme i gang. Jorden blev købt af Iver Jessen - 400 alen til 100 kr. Så er brugsen startet

I 1901 - bare to - tre år efter - opstår en gruelig skandale, da uddeleren har oparbejdet et underskud på ca. 2.500 kr. Formanden har kendt til underskuddet, så både han og uddeleren bliver afskediget. Der ansættes en ny uddeler, og der vælges ny formand

Fra 1907 til 1986 har der været 17 formænd og 10 uddelere i vareindkøbsforeningen og - senere brugs. Det sjove er, at tre af uddelerne tilsammen har været der i 81 år. Carl Poulsen var ansat i to omgange. Først fra 1903-07 og senere fra 1911-36. I årene fra 1907-11 var han på skole og et par andre steder for at blive mere dreven i vareindkøbsforeningens drift Fra 1936 til 1972 hed uddeleren Niels Peder Pedersen. Han kom fra Myrtue I 1972 kom så den sidste uddeler til Roust. Det var Leon Bengtsen. Han var i Roust brugs, til den lukkede i 1986

Roust får først en brugs i 1931, efter at man i 1930 besluttede at flytte brugsen fra den gamle røde bygning på venstre side af vejen (når man kommer fra Varde) til den højre side, hvor man lige i svinget overfor køber en grund af Hans Laursen. Her byggedes den ny brugsforening. Den kostede 17.836 kr. I marts 1931 meldte man sig ind i FDB Brugsen lukkede i 1986

Helge Bastholm: "Min barndom i Roust"