Roust skole


Roust skole


Lærer Jacob Bastholm


Roust skole - maleri

Intro

Selv om man ved, at der så tidligt som efter år 1748 er drevet skole i Roust, er det først i 1892 efter vedtagelsen om byggeri af en skole, at vi ved, hvor det er foregået

I 1892 gik byggeriet - en skole med bolig for ugift fastansat lærer - i gang. Et tilbud fra Frands Chr. Frandsen på 375 kr. + udgifter til kørsel og tag (som bønderne skulle betale) blev antaget. I 1901 blev boligen forstørret. Murer-og tømrerarbejdet blev udført af Andreas Nielsen, Rousthøje. Pris 360 kr. Materialer blev leveret af kommunen I 1918 blev der bygget nyt hus med 2 skolestuer og forgang, og i 1930 blev der indlagt el I 1942 opførtes bygning med sløjdlokale, toiletter m. træk og slip, brændselsrum og nyindrettet cykelskur - og senere blev der indlagt centralvarmeanlæg til alle lokaler Midt i 1950-erne blev der bygget et tredje klasseværelse samt lærerværelse Roust skole fungerede - i de sidste år i samarbejde med Grimstrup skole - indtil 1972, hvor Egekratskolen i Grimstrup indviedes

''Skoleledere:'' 1891-1908: Hans Ingvard Søndergård, født 10.12.1869 1908-50: Jacob Bastholm. Født d. 12.05.1883 i Uggerby i Vendsyssel, dim. i Ranum i 1904 1930-53: Karl Vilhelm Andersen, født d. 24.08.1897 i Lejrskov 1954-62: Ingvard Kristian Bro, født 25.05.1925. Kom fra Sydslesvig og vendte tilbage til Ansgarskolen i Slesvig 1962-74: Niels Andersen, født i Linde (Randers amt). Kom fra Neeiberend i Sydslesvig - 1962: Leder (førstelærer) af det samlede skolevæsen i Roust-Grimstrup ''Lærere:'' 1953-55: Anne Marie Cecilie Hvid Graverholt, født Jacobsen d. 21-10-1928 i Bramming 1961- : Thomas Rasmussen, født d. 31-05-1925 i Felsted, Åbenrå amt. 1965- : Frank Jørgensen, født d. 10-03-1911 i Juelsminde, Vejle amt 1967- : Mogens Christiansen, født d. 15-07-1929 i Fåborg på Fyn

''Nogle vinterlærere:'' 1885-86: Niels Peder Nielsen. Fra Søhale ved Roust 1888-89: Jes Peder Anton Jessen 1890-91: Margrethe Jessen. Fra Aike ved Bramming 1903-04: Karen Vinding (1917): Elise Dahlsgård. Fra Skive 1918-20: Thora Sørine Iversen. Fra Nøddelund 1920-21: Karlo Sørensen 1921-23: Margrethe Nielsen, født 06-05-1899. Fra Nordenskov, Ribe amt 1924-25: Ida Nielsen. Fra Skagen 1925-26: Ane Jensen. Fra Roust 1927-29: Jenny Christensen, født d. 20-01-1902 i Oksbøl, Ribe amt 1929-30: Mary Dagmar Lauridsen. Fra Oksbøl, Ribe amt 1930-31: Anna Bentsen. Fra Fredericia 1931-32: Johanne Thomsen, født d. 12-12-1906 i Tulstrup 1932-33: Sigrid Skov. Fra Vorgod, Ringkøbing amt 1935-36: Gudrun Storm, født d. 17-9-1912 i Tommerup på Fyn 1938-39: Andrea Marie Rasmussen, født d. 21-02-1908 i Tønder amt 1940-42: fru. Kathrine Brink

''Flere vinterlærere'' 1942-43: Knud E. Veileborg 1943-44: Robert Emil Reiche 1944-45: Kristian Larsen 1945-47: Marie Johnsen. Fra Roust 1946-47: fru. Marie Uhldahl 1947-48: frk. Eva Graver Hansen. Fra Opsneum skole i Ribe amt 1948-49: frk. Inger Gantzel Horsbøl. Fra Bramming 1949-50: Helle Petersen. Fra Sandvad 1950-52: Lydia Andersen. Fra Lunderskov 1954-56: Gudrun Møller Christensen, født 24-05-1922 i Holsted, Ribe amt. Dim. fra Ribe i 1943. Tidligere lærer ved Alslev skole. Senere fastansat ved Helle skolevæsen 1956-57: Elisabeth Andersen (f. Gejl), født d. 10-05- 1906 i Ølgod. Uddannet på Hoven vinterlærerindeseminarium 1924. Kom til Roust-Grimstrup skole som kst. småbørnslærerinde 1957-58: Metha Jensen, født d. 14-04-1939 i Hjerting ved Esbjerg. Student 1958-59: Ingeborg Marie Plauborg. Fra Tistrup i Ribe amt

''Anvendte kilder:'' ''''Harald Nielsen: "Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt1870-1970" J. Bastholm: "Degne i Grimstrup - Årre, Sogneforstanderskab, skolevæsen og lærere" Jubilæumsskrift 60 år Roust skole