Roust forsamlingshus


Roust forsamlingshus

Intro

I januar 1936 indkaldtes til møde ang. opførelse af et forsamlingshus i Roust. Der var stemning for at bygge, så der nedsattes et udvalg med Bendix Hansen, Peder Knudsen og Harald Christensen, alle fra Roust.

D. 8. februar 1936 indkaldtes til stiftende generalforsamling i "Andelsselskabet Roust Forsamlingsbygning" med 3 punkter: Fremlæggelse og godkendelse af vedtægter, eventuelt og valg af bestyrelse og revision. Vedtægterne blev godkendt og til bestyrelsen valgtes Bendix Hansen (formand), mejeribestyrer Jensen (kasserer), Niels Broe, Peder Knudsen og Harald Christensen.

Torsdag d. 12. marts 1936 afholdtes licitation over arbejdet vedr. opførelsen af forsamlingsbygningen. Arbejdet blev givet til lavestbydende: Murerarbejdet: P. Lauridsen, Grimstrup: 4.100, - kr. Tømrerarbejdet: E. Madsen, Tofterup: 4.231, - kr. Snedkerarbejdet: J. Mortensen, Endrup: 1.728, - kr. El-installation: J. Hansen, Agerbæk: 904, - kr. Malerarbejde: K. Haahr, V. Nebel: 285, - kr. Blikkenslagerarbejdet: P. Andersen, Bramming: 150, - kr. Smedearbejdet: J. Birk, Roust: 70, - kr. Inventar: H. Pedersen, Roust: 852, - kr.

Lørdag d. 9. august afholdtes indvielsesfest af Forsamlingsbygningen, hvortil samtlige medlemmer med husstand var inviteret. Ligeledes var de forskellige håndværkere indbudt, samt enkelte andrepersoner, der på den ene eller anden måde havde ydet et bidrag til husets opførelse. Kl. cirka 20 bød formanden velkommen. Kaffen blev serveret. Ved kaffebordet veksledes mellem taler og snak. Derefter læste lærer Malling, Varde skuespillet "Halvbrødrene", inden aftenen afsluttedes med en sang

I 1937 blev bestyrelsen enige om følgende takster for anvendelse af forsamlingshuset: Hele huset til bal: 30 kr. Privat gilde med dans: 25 kr. do - ikke medlemmer: 35 kr. Privat gilde uden dans: 15 kr. do - ikke medlemmer: 20 kr. Hele huset til møde: 10 kr. Store sal til møde: 8 kr. Lille sal til møde: 5 kr. Lille sal med køkken: 10 kr. Foreningen betalte lys, brændsel og rengøring. I 1960 blev bestyrelsen enige om følgende takster: Hele huset til aktionærer: 35 kr. do - ikke aktionærer: 50 kr. Hele huset til aktionærer med klaver: 50 kr. do - ikke aktionærer: 65 kr. Store sal til aktionærer: 25 kr. do - ikke aktionærer: 35 kr. lille sal til aktionærer: 12 kr. do - til ikke aktionærer: 15 kr.

Foruden fester af forskellige slags, er det efterfølgende eksemler på arrangementer i forsamlingshuset, hvoraf en del blev "gentaget" gennem det meste af forsamlingshusets "levetid": 1937: Generalforsamling med tale og oplæsning. Høstfest i september med kaffebord, oplæsning og dans. Efterårsmøde i november med taler. Andespil i november og møde i december med oplæsning. 1938: Gymnastikforeningen bruger huset til gymnastik vinteren igennem. Aktionærfest i julen. 1940: Fælleslæsning med efterfølgende bal i marts måned. Gåse- og andespil i december og julefrokost 4. juledag. 1942: Juletræ for børn og børnebal sidst i december. 1944: Bal i juni måned. Julebal for aktionærerne. 1945: Fredsmøde med tale af pastor Lilløre og en fortælling af en sabotør om sit ophold i en tysk fangelejr. 1954: Præmiewhist 1956: Fest med koncert af "Calle Martins orkester" i november. 1957: Fest afholdes sammen med Gymnastikforeningen. "Gårdsangerne" fra Kerteminde skal underholde 1960: Skolegymnastik 1961: Jubilæums- og høstfest med underholdning og dans

Hvert år måtte de siddende bestyrelser tage stilling til almindelig vedligehold, så som maling og tapetsering samt indkøb af service, duge, mm., men også større forbedringer måtte foretages med jævne mellemrum. I 1954 afholdtes f.eks. licitation over en ny garderobe og toiletter i kælderen under den lille sal. Følgende vandt licitationen: Murerarbejdet: Emil Kristensen, Fåborg (7.700 kr.) Tømrer- og snedkerarbejdet: Børge Petersen, Roust (1.895 kr.) Vand- og sanitet: A.J. Birk, Roust (1.098 kr.) Installation af lys: Anton Schrøder, Agerbæk (320 kr.) Malerarbejdet: S. Riddersholm, V. Nebel (533 kr.) Ombygningen stod færdig i foråret 1955.

På generalforsamlingen d. 28. marts 1973 måtte formanden konstatere, at også året før havde været dårligt, hvorfor han og resten af bestyrelsen ikke mente, at det var muligt at forsætte. Han foreslog derfor nedlæggelse. En debat fandt sted, og den efterfølgende afstemning endte med 13 stemmer for nedlæggelse, 5 stemmer for fortsættelse og 2 blanke stemmer. På et senere bestyrelsesmøde blev prisen på huset fastsat. Desuden vedtoges det at holde en afskedsfest med kaffebar og auktion over husets inventar for beboerne i Roust. Efter salget har forsamlingshuset fungeret som bl.a. kjolecenter og som beboelse.

Forsamlingshusets forhandlingsprotokol fra 1936 til 1973