Roust Mølle


Roust mølle


Roust mølle

Intro

Roust mølle er en gammel vandmølle. Hvornår den er oprettet vides ikke, men den nævnes allerede omkring år 1600.

Roust mølle har gennem århundreder haft stor betydning for egnen. Her blev rugen malet, så der kunne bages brød. Der blev lavet gryn af byg og havre og malet korn til foder. Vandet til at trække det store møllehjul kom fra både øst og vest. Det blev opsamlet i mølledammen, som dæmmedes op af den gamle Varde - Kolding landevej, der gik gennem gården. Det store stuehus lå mod syd. På den anden side af vejen lå de stråtækte avlsbygninger og kostalden med en stor port både mod øst og mod vest Dagvognen, der kørte ud fra Varde og fortsatte til Årre, Fåborg og Agerbæk, holdt ind her med post til hele distriktet: Roust mølle, Blåholm, Spangdale, Knoldeflod og Rousthøje Der var også "kro" på gården. På de store markedsdage i Varde var der stor søgning. Bønderne fra Roust, Årre, Fåborg og Grimstrup kom kørende med hestevogn til marked i Varde, og på hjemvejen skulle de så ind og "bede" i Roust møllekro. Ja, selv folk fra Rousthøje, der snart var hjemme, kunne falde for fristelsen

I 1846 købte Vilhelmine og Andreas Bastian Petersen fra Vilslev Spange Roust mølle. Han fik bygget det præsentable stuehus med den fornemme stentrappe, der gik op til forstuen, hvorfra der var indgang til den store skænkestue. I kælderen var der kamre til folkene og et rum til landevejens farende svende Andreas Bastian Petersen døde i 1888, så Vilhelmine drev gården og møllen en kort periode, inden den yngste søn, Baltzer Mathias overtog bedriften. Gården havde da et areal på hele 245 tdr. land. Baltzer blev gift i 1891 med Johanne Christensen fra Rousthøje. Hun døde allerede i 1896 efter at have født et dødfødt barn. Baltzer giftede sig igen med Oline Olesen fra Gunderup, og i de følgende år voksede en stor børneflok op på gården. Omkring 1895 brændte udbygningerne - kostalden, laden og kørestalden, hvor bønderne satte deres hente ind, når de var til mølle. Alle bygningerne var stråtækte og sammenbyggede, og hele besætningen indebrændte. Det var en katastrofe, da gården var underforsikret. Men der blev opført nye avlsbygninger og en ny besætning købt ind.

Efter Baltzers død drev Oline gården videre. Sønnen Bastian var bestyrer indtil 1930, hvor han overtog et stykke hede fra gården og byggede en ny ejendom. Derefter havde Oline skiftende medhjælp indtil 1938, hvor hun solgte møllen og flyttede til Esbjerg Samme år overtog Peder Lund Roust mølle. Han var opvokset på Endrupholm. Han var gift med Hilda Thøgersen fra Lundegård i Skads sogn. Arne havde forinden været på Gråsten landbrugsskole og Gerda havde været på Uldum højskole I 1947 flyttede de til Skads, hvor de overtog Hildas fødehjem. I 1947 overtog Arne Christensen fra Lunde Roust Mølle. Han blev samme år gift med Gerda Klagenberg fra Varde Nørremark. De to drev et godt og solidt landbrug i mere end 50 år - de sidste år dog kun med planteavl. I hjemmet opvoksede en stor børneflok, blandt dem Frede og Bent, der har minkfarm side om side på Roustvej. I 1999 overtog Gerda og Arnes barnebarn, Allan Christensen, Roust mølle. Han er gift med Gitte Christensen fra Alslev. De har børnene Esben, Asger og Elias

Heftet Roust Mølle: Efter Laurids Søgårds optegnelser''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''