Rosnæs i Nakskov


Rosnæs - Arbejderboliger


De hvide blokke på Rosnæs


Pensionistboliger på Rosnæs


Villa "Rodsnæs"


Boligområdet Rosnæs


Tegning af Strandvejen 24


Boligblokken Strandvejen 24


Rosnæs


Rosnæs med Nakskov Skibsværfts arbejderboliger.


Kongeskibet Dannebrog med Rosnæs i baggrunden.


Nakskov Skibsværft med Rosnæs i baggrunden.


Rønnebærvej 12-14 på Rosnæs.


Strandvej på Rosnæs med de nyopførte boliger. Til venstre ses den hvide "Villa Rodsnæs".

Intro

Ejendomsselskabet "Rosnæs" var ejet af Nakskov Skibsværft og boliger blev opført til værftets ansatte.

Ved det første møde om Nakskov Skibsvæfts stiftelse, talte man allerede om mulighederne for at erhverve arealer til byggegrunde til arbejderboliger. Der gik dog ikke spekulation i disse erhvervelser, for boligsituationen i Nakskov var ikke god, og efterspørgslen var større end udbuddet.

Nakskov Skibsværft erhvervede fra godsejer L. Rasmussen, Riddersborg, et areal på 146.000 kvm. vest for den nuværende Riddersborgvej. Dette område hedder Rosnæs.
Her byggede man fra 1918 til 1920 en såkaldt haveby, 48 huse med 161 lejligheder. Der blev også opført en købmandsgård, en slagterforretning, og et bageriudsalg.

I de dårlige tider i 1930 blev situationen en anden. Nu var 57 lejligheder tomme. Huslejen var 40 kr. om måneden, som kunne afdrages med 10 kr om ugen. Hidtil var lejlighederne kun for ansatte på værftet og maskinfabrikken, men i 1933 ændrede man dette på grund af de ledige lejligheder.

Efter 2. verdenskrig blev tiderne bedre, og værftet fik flere ordrer. Som følge deraf blev der flere ansatte og de havde brug for flere boliger. Derfor påbegyndtes i 1951 de såkaldte "hvide blokke" på Rosnæs. Det var ejendomme hver med 4 lejligheder, der havde 3 værelser og bad, der blev ialt opført 12 af disse blokke, 6 langs Riddersborgvej, og 6 i en række bagved, de sidste blev opført i 1960. I 1957 - 1963 opførtes 4 moderne etagehuse med 12 lejligheder i hver, der lå 1 på Strandvej, 2 på Lindevej og 1 på Rosnæsvej bag de hvide blokke.

I 1970'erne blev der bygget pensionistboliger mellem Lindevej og op til Elmevej. Det var efterhånden blevet attraktivt at bo på Rosnæs, og dette førte til at mange arealer nu blev udstykket til private villaer. Grundene blev købt af værftet med den klausul, at værftet havde tilbagekøbsret, hvis grundene blev sat til salg igen.

I begyndelsen af 1980'erne overtog "Boligselskabet af 1944 i Nakskov" Ejendomsselskabet Rosnæs og alle dets ejendomme, og de ejedes således ikke mere af Nakskov Skibsværft.
Dette selskab foranstaltede senere en større og meget omfattende renovering og modernisering af de gamle huse, så de i dag fremtræder som en perle og attraktive beboelser.