Roskilde Amtsgård


Roskilde Amtsgård indefra. Opført i 1976


Uret på Roskilde Rådhus.

Intro

Roskilde Amtsgård blev opført 1976 med Knud Munk som arkitekt. Bygningen domineres af beton og bærende lodrette søjler. I øst afsluttes anlægget af en række større lukkede blokke, der rummer amtsrådssal og personalerum...

Roskilde Amtsgård blev opført 1976 med Knud Munk som arkitekt. Bygningen domineres af beton og bærende lodrette søjler. I øst afsluttes anlægget af en række større lukkede blokke, der rummer amtsrådssal og personalerum. Indtil 2006 var Danmark inddelt i amter, et begreb der opstod under enevælden. Tendensen er gået imod færre amter, og i 2005 kom den nye strukturreform, der erstattede amterne med fem overordnede regioner i hele landet. Hver gang nye kommunale inddelinger blev indført, betød det, at en række administrationsbygninger skød op overalt i landet. Roskilde Amtsgård er resultatet af en sådan ændring - kommunalreformen af 1970. ''Brutal betonborg med våbenskjolde'' Amtsgården er opført på et tidspunkt, hvor beton var dominerende. Arkitekterne dyrkede en stil, der kun tillod de mest elementære bygningsdele. De usmykkede bærende led havde kun få ”formildende” detaljer. Blandt disse detaljer anvendte Knud Munk runde vinduer. Man har kaldt tidens byggestil for brutalismen - med henvisning til hvordan den virkede på mennesker. Amtsrådets daværende direktør, Ernst Verwohlt, tog dog initiativ til, at Roskilde Amtsgård blev udsmykket med farvestrålende våbener for alle amtets kommuner - kronet af amtskommunens eget skjold. Med denne markering kom amtsgården til at gå foran i en udvikling, og i dag møder man ved kommunegrænser som noget naturligt våbenskjolde for de pågældende kommuner.