Rosinfelt


Gården Rosinfelt ved Gallehus Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

En gammel avlsgård under Schackenborg fra slutningen af 1700-tallet.

Gården Rosinfelt var en udflyttergård fra Tved. Den blev opført ved udskiftningen sidst i 1700 tallet. Sidst I 1800-tallet opførtes de nuværende bygninger.

Gården gik fallit i 1907 og blev købt af lensgreve O. D. Schack på tvangsauktionen. Ved lensafløsningen blev der afgivet jord til et enkelt husmandsbrug. I 1950erne brugtes gården til svineavl.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Større danske Landbrug, Bd.IX, Udarbejdet af J.J.Hansen, 1937, s.595-596).